Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Ezoteryczni Słowianie- czyli jak samemu zaradzić wszystkiemu

Prowadzący: dr hab. Joanna Rękas


Liczba godzin: 28


Cena kursu: 350,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 20

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 20.02.2019 17:30 - 19:00
2. środa 27.02.2019 17:30 - 19:00
3. środa 6.03.2019 17:30 - 19:00
4. środa 13.03.2019 17:30 - 19:00
5. środa 20.03.2019 17:30 - 19:00
6. środa 27.03.2019 17:30 - 19:00
7. środa 3.04.2019 17:30 - 19:00
8. środa 10.04.2019 17:30 - 19:00
9. środa 17.04.2019 17:30 - 19:00
10. środa 24.04.2019 17:30 - 19:00
11. środa 8.05.2019 17:30 - 19:00
12. środa 15.05.2019 17:30 - 19:00
13. środa 22.05.2019 17:30 - 19:00
14. środa 29.05.2019 17:30 - 19:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Zaznajomienie Słuchaczy z podstawowymi zasadami działania, formami oraz zakładanymi efektami praktyk magicznych;
 2. Przekazanie Słuchaczom wiedzy o najważniejszych, tradycyjnych i współczesnych wierzeniach i działaniach magicznych na terenach pobytu Słowian, będących samowystarczalną alternatywą dla oficjalnej medycyny, wyznawanej religii i obowiązujących praw nauki;
 3. Nauczenie Słuchaczy tworzenia własnych praktyk i zwyczajów (obrzędów) magicznych, uzależnionych od indywidualnych potrzeb i okoliczności oraz stosowania w nich przedmiotów (rekwizytów), kolorów, przekazów słownych (klątw, zaklinań, zażegnań itp.) oraz form zabiegów rytualnych z repertuaru słowiańskiego;
 4. Wykształcenie w Słuchaczach nawyku rozpoznawania zachowań o charakterze magicznym w życiu codziennym.

Tematyka kursu

 1. Magia: jej podstawy, funkcje, struktura i formy – garść teorii na początek.
 2. Cel: miłość – jak sobie zaskarbić, zatrzymać i/lub oddalić uczucie (nie)pożądanej osoby.
 3. Cel: kontrola narodzin – jak łatwo, skutecznie i trwale realizować plany prokreacyjne.
 4. Cel: zdrowie – rad wiele na potrzeby schorowanego ciała i umysłu wszelakie.
 5. Cel:moje na wierzchu” jak się nie dać innym.
 6. Cel: życie nie kończy się na ziemi jak żyć wiecznie bez wychodzenia z domu.
 7. My-Polacy: współczesne społeczeństwo polskie wobec zjawisk i praktyk metafizycznych.

Efekty kształcenia

Absolwenci Kursu rozumieją historyczno-społeczne podstawy myślenia magicznego Słowian: zasadę działania oraz wiarę opartą na regule analogii. Posiadają umiejętność weryfikowania racjonalności stosowania niektórych zabiegów ezoterycznych w świetle osiągnięć dzisiejszej wiedzy naukowej. Potrafią wskazać, opisać i wytłumaczyć główne akty magiczne ukierunkowane na cel i spotykane, tradycyjnie oraz współcześnie, na terenach słowiańskich. Umieją samodzielnie odtworzyć werbalne i zachowaniowe działania magiczne Słowian, których forma jest uzależniona od danej potrzeby i okoliczności wykonania.

Metody pracy

Zajęcia są podzielone na dwie, następujące po sobie co tydzień, części: wykład oraz warsztaty. Wykład jest interaktywny; składają się na niego, obok klasycznej metody akademickiej, nagrania audio i audio-video z badań terenowych oraz dokumentacja fotograficzna. W czasie warsztatów podzieleni na grupy Słuchacze otrzymują zadania, do których realizacji wprowadzeni zostali podczas wykładu. 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (17h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów