Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Feministyczna krytyka kultury XX i XXI wieku- intensywny kurs dla początkujących i średnio-zaawansowanych

Prowadzący: mgr Anna Adamowicz


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 270,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 18.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 31.03.2022 17:00 - 18:30
2. czwartek 7.04.2022 17:00 - 20:00
3. czwartek 14.04.2022 17:00 - 20:00
4. czwartek 21.04.2022 17:00 - 20:00
5. czwartek 28.04.2022 17:00 - 20:00

Wydział Filozoficzny
ul Szamarzewskiego 89c; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celami kursu są:
- zaznajomienie słuchaczek i słuchaczy z najważniejszymi polskimi i międzynarodowymi
perspektywami i pojęciami feministycznymi XX i XXI wieku;
- przedstawienie sylwetek najsłynniejszych feministek XX i XXI wieku, ruchów
feministycznych oraz omówienie ich wpływu na politykę, kulturę i społeczeństwo;
- wykształcenie krytycznej postawy intelektualnej opartej na feministycznej krytyce kultury;
- wykształcenie (poprzez zastosowanie form warsztatowych) praktycznych umięjętności
zastosowania krytyki feministycznej w codziennym życiu czy pracy;
- przeprowadzenie warsztatów o tematyce feministycznej w duchu antydyskryminacyjnym,
komunikacji bez przemocy, niehierarchicznym, z poszanowaniem odrębności i różnorodności
każdej osoby oraz przybliżenie tej metodologii słuchaczom i słuchaczkom;
- przybliżenie współczesnej tematyki technologicznej i technicznej w kontekście krytyki
feministycznej;
- feministyczna analiza mediów tradycyjnych i społecznościowych;
- zaproszenie na jedne z zajęć praktyczek feminizmu, tak, aby opowiedziały o własnej drodze
feministycznej oraz działalności
- merytoryczne, redakcyjne i graficzne przygotowanie wspólnego magazynu feministycznego,
„zina” zawierającego tematy poruszane na zajęciach, w ramach którego słuchaczki i słuchaczki
będą mogły wypowiedzieć się w sposób twórczy. Osoby będą miały szansę na poznanie
podstawowych tajników projektowania graficznego autorskich wydawnictw.

Tematyka kursu

Postawa feministyczna staje się w dzisiejszych dniach coraz bardziej
pożądana i popularna. Współczesny świat wymaga nowych interpretacji, a krytyka
feministyczna jest jedną z tych, które dają najciekawsze odpowiedzi. Myśl feministyczna zatacza
coraz szersze kręgi, oddziałuje na przebieg społecznych praktyk kulturowych i politycznych,
ujawnia się na najwyższych stanowiskach władzy. Jak nie pogubić się w gąszczu
feministycznych propozycji? Czym różni się feminizm socjalny od liberalnego? Skąd się biorą
prezydentki? Jak mówić feministycznie i nie krzywdzić innych? Czy nasze prababki używały
feminatywów? Tego wszystkiego słuchacze i słuchaczki będą mogły dowiedzieć się na
prowadzonych przeze mnie zajęciach.

Efekty uczenia się

Słuchacze i słuchaczki uzyskają wiedzę na temat najważniejszych
zagadnień z obszaru feminizmu XX i XXI wieku. Poznają jego różnorodne odsłony i będą mieli
szansę wykorzystać tę wiedzę w życiu codziennym: dyskusjach, negocjacjach, budowaniu
relacji. Na moich zajęciach z zagadnień feministycznych zostanie zdjęte odium niedostępności i
elitarności. Postaram się udowodnić, że postawa feministyczna, w całym swoim szerokim
spectrum jest najbardziej odpowiednia do analizy współczesnych zjawisk społecznych, pozwala
odnaleźć równowagę intelektualną w świecie pełnym skomplikowanych problemów. Słuchacze i
słuchaczki nauczą się również podstaw prowadzenia warsztatów w duchu niehierarchicznym i
pisania ich scenariuszy, zapoznają się z metodą komunikacji bez przemocy oraz podstawami
projektowania graficznego i redakcji wydawnictw. Zaprezentuję również japońską metodę
prowadzenia prezentacji multimedialnej „pecha kucha” (https://pl.wikipedia.org/wiki/
Pecha_Kucha), którą słuchacze i słuchaczki będą mogły wykorzystać na ostatnich zajęciach jako
formę zaliczenia.

Metody pracy

Zajęcia będą prowadzone w trybie warsztatowym. Z każdych zajęć słuchaczki i
słuchacze zaczerpną danej praktycznej umiejętności (układanie scenariuszy warsztatów,
komunikacja bez przemocy, „pecha - kucha”, wydawnictwa), która będzie przedstawiana w
kontekście wybranych kwestii feministycznych. Do dyspozycji słuchaczek i słuchaczy
przygotuję zarówno krótsze jak i dłuższe teksty (artykuły naukowe, eseje), ale również źródła
publicystyczne, medialne, artystyczne, technologiczne. Podczas warsztatów będziemy również w
duchu równości dzielić się swoimi własnymi doświadczeniami, starając się zbudować atmosferę
wsparcia i sympatii. Planuję również zaproszenie osób, które na co dzień zajmują się różnymi
sprawami feministycznymi, aby mogły opowiedzieć uczestniczkom i uczestnikom o swojej
działalności.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Do wyboru i ustalenia na początkowych zajęciach:
- udział w redakcji i edycji zina (zarówno kontrybucja twórcza: teksty, zdjęcia, rysunki, jak i
organizacyjna, promocyjna itd.);
- prezentacja w stylu japońskim „pecha - kucha” na wybrany temat związany z zajęciami (pokaz
dwudziestu slajdów przez 20 sekund każdy i nauczenie się tej formy prezentacji).