Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Fenomen twórczości Krzysztofa Kieślowskiego

Prowadzący: dr Agnieszka Kulig


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 200,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 8.04.2021 17:00 - 18:30
2. czwartek 15.04.2021 17:00 - 18:30
3. czwartek 22.04.2021 17:00 - 18:30
4. czwartek 29.04.2021 17:00 - 18:30
5. czwartek 6.05.2021 17:00 - 18:30
6. czwartek 13.05.2021 17:00 - 18:30
7. czwartek 20.05.2021 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

W twórczości Krzysztofa Kieślowskiego istotne były kwestie wolności jednostki oraz pragnienie utrzymania prawidłowych relacji wspólnotowych. Jego dzieła filmowe były kontynuacją tradycji zaangażowanego kina europejskiego, czułego wobec istotnych problemów egzystencjalnych. Kieślowski wypracował charakterystyczny styl i własne ścieżki komunikacji z widzem. Artysta nie bał się wyzwań artystycznych, choćby realizując serial inspirowany Dekalogiem. Reżyser przebył długą drogę: od kina podejmującego polskie, lokalne problemy do utworów, które były uniwersalnymi egzystencjalnie wypowiedziami. Zajęcia skierowane są do słuchaczy, którzy zechcą poszukiwać nowych ścieżek interpretacji oraz podejmą krytyczną lekturę twórczości reżysera.

Tematyka kursu

 1. Kieślowski wobec potrzeby opisu rzeczywistości lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych.
 2. „Głęboko zamiast szeroko”. Etap filmów dokumentalnych.
 3. Od dokumentu do fabuły. Taktyka artystyczna czy zobowiązanie etyczne?
 4. Scenariusz według Kieślowskiego czyli od Amatora do Dekalogu.
 5. Obecność kobiet w opowieściach Kieślowskiego.
 6. W poszukiwaniu własnej metody artystycznej.
 7. Interpretacje Kieślowskiego.

Efekty kształcenia

Uczestniczki i uczestnicy kursu:

-  zachęcani są do wnikliwej i krytycznej lektury twórczości ważnego twórcy europejskiego

-  wykorzystują dzieło filmowe w dyskursie dotyczącym istotnych kwestii społecznych, zagadnień estetycznych i etycznych

- korzystają z różnorodnych tekstów kultury

Metody pracy

Krótki wykład prowadzącej. Dyskusja w odniesieniu do zaproponowanych zagadnień. 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Uczestnicy kursu mają możliwość wyboru formy zaliczenia

 1. Realizacja krótkiego filmu inspirowanego twórczością Krzysztofa Kieślowskiego (narzędzie: telefon komórkowy)
 2. Praca pisemna dotycząca twórczości Kieślowskiego w perspektywie współczesnego widza.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów