Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Fenomen współczesnych muzeów sztuki: splot kultury, polityki, ekonomii i turystyki

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Paweł Leszkowicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 18.10.2019 16:30 - 18:00
2. piątek 25.10.2019 16:30 - 18:00
3. piątek 8.11.2019 16:30 - 18:00
4. piątek 15.11.2019 16:30 - 18:00
5. piątek 22.11.2019 16:30 - 18:00
6. piątek 29.11.2019 16:30 - 18:00
7. piątek 6.12.2019 16:30 - 18:00
8. piątek 13.12.2019 16:30 - 18:00
9. piątek 20.12.2019 16:30 - 18:00
10. piątek 10.01.2020 16:30 - 18:00
11. piątek 17.01.2020 16:30 - 18:00
12. piątek 24.01.2020 16:30 - 18:00
13. piątek 31.01.2020 16:30 - 18:00
14. piątek 7.02.2020 16:30 - 18:00
15. piątek 14.02.2020 16:30 - 18:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi instytucjami sztuki, kultury i historii funkcjonującymi obecnie i próba zrozumienia sposobu ich działania, ich sukcesu i znaczenia dla/w kultury wizualnej,  polityki, turystki, i ekonomii. Analizując program wystawienniczy i architekturę ważnych instytucji, zapoznamy się z pracą kuratorską, oraz spsobami na tworzenie wizerunku instytucji wystawienniczej.

Tematyka kursu

„Fenomen współczesnych globalnych muzeów sztuki” w perspektywie procesów w aktualnej   kulturze, polityce, ekonomii i turystyce. Muzea sztuki cieszą się obecnie dużą popularnością i przeżywają nowy rozkwit w 21 wieku, dlatego zajęcia poświęcone będą najważniejszym lub najbardziej problematycznym instytucjom sztuki i wystawom w różnych krajach i na różnych kontynentach. Kurs przyjmuje zatem globalny punkt widzenia, skupiając się na muzeach i wstawiennictwie, które poruszają najważniejsze kwestie we współczesnym społeczeństwie.  Instytucje w Polsce zostaną ukazane w międzynarodowym kontekście kluczowych i popularnych globalnych muzeów.

Efekty kształcenia

Efektem kształcenia jest rozpoznanie sposobu funkcjonowania współczesnych instytucji wystawienniczych w sferze sztuki i kultury, zarówno w Europie, jak i poza naszym kontynentem. Zajęcia mają interdyscyplinarny charakter i są otwarte dla uczestników, o różnych profesjonalnym kompetencjach, którzy pracują w obszarze turystki, rozrywki, architektury, ekonomii, edukacji i polityki kulturalnej.  Ale także dla tych, którzy mają pasję podróżowania i turystyki kulturalnej. Wyruszymy w akademicką podróż po różnych instytucjach muzealnych na świecie, ich wnętrzach, budynkach i wystawach, po to aby je odkryć, poznać i być może w przyszłości odwiedzić lub  współtworzyć. 

Metody pracy

Zajęcia będą miały charakter seminaryjny, łącząc elementy wykładu ze strony prowadzącego z referatami przygotowywanymi przez uczestników i dyskusją. Planowane są również zajęcia terenowe, jeden objazd i spotkania z kuratorami. Dlatego niektóre zajęcia będą się odbywać w instytucjach kultury, poza salami UAM. Kurs jest w języku polskim, od uczestników oczekiwana jest jednak umiejętność czytania w języku angielskim.

UWAGA! Do ceny kursu należy doliczyć koszty wyjazdu terenowego.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Formą zaliczenia jest końcowe kolokwium pisemne i prezentacje indywidualne w czasie zajęć.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów