Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Film eksperymentalny

Prowadzący: mgr Marek Bochniarz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 22.01.2021 17:30 - 19:00
2. piątek 29.01.2021 17:30 - 19:00
3. piątek 5.02.2021 17:30 - 19:00
4. piątek 12.02.2021 17:30 - 19:00
5. piątek 19.02.2021 17:30 - 19:00
6. piątek 26.02.2021 17:30 - 19:00
7. piątek 5.03.2021 17:30 - 19:00
8. piątek 12.03.2021 17:30 - 19:00
9. piątek 19.03.2021 17:30 - 19:00
10. piątek 26.03.2021 17:30 - 19:00
11. piątek 9.04.2021 17:30 - 19:00
12. piątek 16.04.2021 17:30 - 19:00
13. piątek 23.04.2021 17:30 - 19:00
14. piątek 30.04.2021 17:30 - 19:00
15. piątek 7.05.2021 17:30 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestniczek i uczestników ze zjawiskiem i charakterystyką filmu eksperymentalnego, funkcjonującego na pograniczu obiegu festiwalowego, instytucji kulturalnych i pola sztuk wizualnych.

Tematyka kursu

 1. Jak rozumieć pojęcie „film eksperymentalny” w kontekście takich terminów, jak „awangarda”, „undergroundu, „wideo art” oraz „film artystyczny”.
  2. Europejska tradycja: w kręgu awangardy sztuk wizualnych.
  3. Nowy model: amerykańska awangarda filmowa i kino transowe Mayi Deren.
  4. Kino stazy niegdyś i dziś: Andy Warhol a James Benning.
  5. Kino strukturalne: Stan Brakhage, Hollis Frampton, Paul Sharits i współcześni twórcy.
  6. Berliński underground: Jörg Buttgereit i inni.
  7. Berliński underground - case study: Michael Brynntrup i „Jesus der Film”.
  8. Undergroundowe kino transgresji: Richard Kern a Carl Andersen i Thomas Eikrem.
  9. New Queer Cinema a eksperymentalne kino queer i queercore.
  10. Warsztat Formy Filmowej i Józef Robakowski.
  11. Grupa Penerstwo: Wojciech Bąkowski i Piotr Bosacki.
  12. Eksperymentalny film feministyczny.
  13. Kino nomadyczne: Shu Lea Cheang.
  14. Film eksperymentalny a film interaktywny: „First We Feel Then We Fall” Jakuba Wróblewskiego.
  15. Młode eksperymentalne kino polskie – case study: Rafaela Jasionowicz.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu wykładu uczestniczka/uczestnik:
- ma podstawową wiedzę o specyfice filmu eksperymentalnego w kontekście historii filmu i awangardy,
- zna i rozumie podstawową terminologię wykorzystywaną przy opisie filmu eksperymentalnego, potrafi odróżnić ten termin od terminów mu bliskoznacznych,
 - ma uporządkowaną wiedzę o przemianach historycznych awangardy filmowej i filmu eksperymentalnego w Europie, Stanach Zjednoczonych i Polsce,
- zna i rozumie wybrane zjawiska kulturowe, pomocne w interdyscyplinarnej refleksji nad filmem eksperymentalnym,
- może poddać interpretacji zjawiska związane z dystrybucją filmu eksperymentalnego i rozumie jego funkcjonowanie w obiegu galeryjnym i miejsce w „white cube”.

Metody pracy

wykłady, dyskusje, projekcje filmów


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny