Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Filozofia chińska

Prowadzący: mgr Dawid Rogacz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 19.03.2018 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 26.03.2018 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 9.04.2018 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 16.04.2018 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 23.04.2018 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 7.05.2018 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 14.05.2018 18:30 - 20:00
9. poniedziałek 21.05.2018 18:30 - 20:00
10. poniedziałek 28.05.2018 18:30 - 20:00
11. poniedziałek 4.06.2018 18:30 - 20:00
12. poniedziałek 11.06.2018 18:30 - 20:00
13. poniedziałek 18.06.2018 18:30 - 20:00
14. poniedziałek 25.06.2018 18:30 - 20:00
15. poniedziałek 2.07.2018 18:30 - 20:00

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie z najważniejszymi koncepcjami filozofów chińskich od starożytności po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem idei mających wpływ na współczesną kulturę, gospodarkę i politykę chińską.

Tematyka kursu

 1. Początki filozofii chińskiej: Księga Przemian, teoria Mandatu Niebios, sekularyzacja rytuałów i źródła estetyki chińskiej.
 2. Filozofia wczesnego konfucjanizmu: Konfucjusz, Mencjusz, Xunzi.
 3. Filozofia wczesnego taoizmu: Laozi i Zhuangzi.
 4. Logika chińska. Szkoła filozofii przyrody.
 5. Sztuka wojny. Legizm. Filozoficzne podstawy absolutnego cesarstwa Qin.
 6. Konfucjanizm jako religia: teoria korelacji Nieba i ludzkości doby dynastii Han.
 7. Filozofia w pierwszych wiekach naszej ery: sceptycyzm, populizm, neotaoizm. Chińskie oczekiwanie mesjasza.
 8. Pierwotna recepcja buddyzmu w Chinach. Podstawowe idee buddyzmu indyjskiego.
 9. Chińskie szkoły buddyzmu: tiantai, huayan, chan (zen). Medytacja a buddyjska teoria umysłu.
 10. Neokonfucjanizm: nurt idealistyczny i realistyczny. Debata dotycząca powstania i oceny feudalizmu a chińskie zalążki kapitalizmu
 11. Teoria poznania i działania Wang Yangminga. Indywidualizm Li Zhi. Jezuici a rozwój filozofii chińskiej. Przyczyny zatrzymania rozwoju naukowego i odkryć geograficznych w Chinach dynastii Ming.
 12. Krytyka tradycyjnej filozofii chińskiej w okresie dynastii Qing. Chińskie zmagania z ewolucjonizmem, heglizmem i pozytywizmem w XIX wieku.
 13. Republikanizm międzywojenny. Chińska filozofia marksistowska i chrześcijańska.
 14. Współczesna filozofia konfucjańska. Debaty z liberalizmem i spór o „chiński” kształt demokracji i sfery publicznej.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu po zakończeniu zajęć:

 1. zna najważniejszych filozofów chińskich i rozpoznaje kluczowe dzieła filozofii chińskiej;
 2. posiada wiedzę na temat podstawowych różnic pomiędzy najważniejszymi systemami filozofii chińskiej: konfucjanizmem, taoizmem i buddyzmem chińskim;
 3. sprawnie dyskutuje posługując się argumentami wypracowanymi przez filozofów chińskich;
 4. umie wyjaśnić współczesne przemiany kulturowe, gospodarcze i polityczne odwołując się do koncepcji chińskich myślicieli;
 5. rozwinął kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej.

Metody pracy

Prezentacja najważniejszych koncepcji dawnej  i współczesnej filozofii chińskiej; lektura materiałów źródłowych (przygotowanych i zwykle przełożonych przez prowadzącego zajęcia); dyskusja dotycząca poruszanych tam problemów i odniesienie ich do współczesnej sytuacji chińskiej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów