Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Filozofia chińska

Prowadzący: mgr Dawid Rogacz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 12.03.2018 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 19.03.2018 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 26.03.2018 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 9.04.2018 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 16.04.2018 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 23.04.2018 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 7.05.2018 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 14.05.2018 18:30 - 20:00
9. poniedziałek 21.05.2018 18:30 - 20:00
10. poniedziałek 28.05.2018 18:30 - 20:00
11. poniedziałek 4.06.2018 18:30 - 20:00
12. poniedziałek 11.06.2018 18:30 - 20:00
13. poniedziałek 18.06.2018 18:30 - 20:00
14. poniedziałek 25.06.2018 18:30 - 20:00
15. poniedziałek 2.07.2018 18:30 - 20:00

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie z najważniejszymi koncepcjami filozofów chińskich od starożytności po współczesność, ze szczególnym uwzględnieniem idei mających wpływ na współczesną kulturę, gospodarkę i politykę chińską.

Tematyka kursu

 1. Początki filozofii chińskiej: Księga Przemian, teoria Mandatu Niebios, sekularyzacja rytuałów i źródła estetyki chińskiej.
 2. Filozofia wczesnego konfucjanizmu: Konfucjusz, Mencjusz, Xunzi.
 3. Filozofia wczesnego taoizmu: Laozi i Zhuangzi.
 4. Logika chińska. Szkoła filozofii przyrody.
 5. Sztuka wojny. Legizm. Filozoficzne podstawy absolutnego cesarstwa Qin.
 6. Konfucjanizm jako religia: teoria korelacji Nieba i ludzkości doby dynastii Han.
 7. Filozofia w pierwszych wiekach naszej ery: sceptycyzm, populizm, neotaoizm. Chińskie oczekiwanie mesjasza.
 8. Pierwotna recepcja buddyzmu w Chinach. Podstawowe idee buddyzmu indyjskiego.
 9. Chińskie szkoły buddyzmu: tiantai, huayan, chan (zen). Medytacja a buddyjska teoria umysłu.
 10. Neokonfucjanizm: nurt idealistyczny i realistyczny. Debata dotycząca powstania i oceny feudalizmu a chińskie zalążki kapitalizmu
 11. Teoria poznania i działania Wang Yangminga. Indywidualizm Li Zhi. Jezuici a rozwój filozofii chińskiej. Przyczyny zatrzymania rozwoju naukowego i odkryć geograficznych w Chinach dynastii Ming.
 12. Krytyka tradycyjnej filozofii chińskiej w okresie dynastii Qing. Chińskie zmagania z ewolucjonizmem, heglizmem i pozytywizmem w XIX wieku.
 13. Republikanizm międzywojenny. Chińska filozofia marksistowska i chrześcijańska.
 14. Współczesna filozofia konfucjańska. Debaty z liberalizmem i spór o „chiński” kształt demokracji i sfery publicznej.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu po zakończeniu zajęć:

 1. zna najważniejszych filozofów chińskich i rozpoznaje kluczowe dzieła filozofii chińskiej;
 2. posiada wiedzę na temat podstawowych różnic pomiędzy najważniejszymi systemami filozofii chińskiej: konfucjanizmem, taoizmem i buddyzmem chińskim;
 3. sprawnie dyskutuje posługując się argumentami wypracowanymi przez filozofów chińskich;
 4. umie wyjaśnić współczesne przemiany kulturowe, gospodarcze i polityczne odwołując się do koncepcji chińskich myślicieli;
 5. rozwinął kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej i międzykulturowej.

Metody pracy

Prezentacja najważniejszych koncepcji dawnej  i współczesnej filozofii chińskiej; lektura materiałów źródłowych (przygotowanych i zwykle przełożonych przez prowadzącego zajęcia); dyskusja dotycząca poruszanych tam problemów i odniesienie ich do współczesnej sytuacji chińskiej.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny