Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Fizjologia środowiskowa, czyli jak człowiek adaptuje się do zmian

Prowadzący: dr Barbara Pospieszna


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 6.11.2017 18:00 - 20:15
2. poniedziałek 13.11.2017 18:00 - 20:15
3. poniedziałek 20.11.2017 18:00 - 20:15
4. poniedziałek 27.11.2017 18:00 - 20:15
5. poniedziałek 4.12.2017 18:00 - 20:15

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Dzięgielowa 27; 61-680 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zależnościami jakie występują pomiędzy ludzkim organizmem i środowiskiem. Jak pozbawieni nowoczesnej technologii ludzie, sprzed zaledwie kilku wieków, radzili sobie w różnych warunkach geoklimatycznych. Jak dzisiejsi turyści, sportowcy, czy naukowcy przygotowują się do konfrontacji z niecodziennymi warunkami środowiskowymi. Celem dodatkowym jest zapoznanie się z możliwościami adaptacyjnymi ludzkiego organizmu i korzyściami jakie ludzki organizm może odnosić ze świadomego kontaktu ze środowiskiem.

Tematyka kursu

 1. Wstęp do fizjologii środowiskowej, zjawisko adaptacji klimatycznej oraz meteopatii.
 2. Jak organizm reaguje na zimno? Czy morsowanie jest rozsądne? Czy zimna należy unikać? Aktywność fizyczna w zimnie.
 3. Jak organizm reaguje na ciepło? Czy sauna jest dla każdego? Czy jechać w tropiki zimą? Aktywność fizyczna w upale.
 4. Jak organizm reaguje na obniżone ciśnienie atmosferyczne? Jak się przygotować do wycieczki w wysokie góry? Aktywność fizyczna na wysokości.
 5. Jak organizm reaguje na zwiększone ciśnienie atmosferyczne/ hydrostatyczne? Czym różni się nurkowanie ze sprzętem (Scuba) od nurkowania swobodnego?
 6. Jak organizm reaguje na upływ czasu – starzenie? Czy można ten proces spowolnić? Próba odpowiedzi na życiowy dylemat: dodawać lat do życia czy życia do lat? Aktywność fizyczna wśród seniorów.

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie wiedział jak ludzki organizm reaguje na zmienne warunki środowiskowe oraz jak można go wesprzeć w trudach adaptacji do tych nowych, wymagających warunków. Będzie także umiał sam się zachować oraz ewentualnie pomóc innym w omawianych sytuacjach.

Metody pracy

 • Prezentacja
 • Dyskusja
 • Analiza przypadku

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

test wyboru

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów