Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Fizyka medyczna XXI wieku

Prowadzący: prof.dr hab. Ryszard Krzyminiewski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 25.01.2017 17:00 - 18:30
2. środa 1.02.2017 17:00 - 18:30
3. środa 8.02.2017 17:00 - 18:30
4. środa 15.02.2017 17:00 - 18:30
5. środa 22.02.2017 17:00 - 18:30
6. środa 1.03.2017 17:00 - 18:30
7. środa 8.03.2017 17:00 - 18:30
8. środa 15.03.2017 17:00 - 18:30

Wydział Fizyki
ul. Umultowska 85; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie się z najnowszymi metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi stosowanymi w medycynie.

Tematyka kursu

Omówienie takich metod diagnostycznych jak: tomografia KT, tomografia magnetycznego rezonansu, tomografia SPECT i PET, obrazowanie ultrasonograficzne, elektrokardiografia, elektroencefalografia, metody radioterapii, terapia protonowa.

Efekty kształcenia

Uzyskanie wiedzy na temat metod fizycznych stosowanych w diagnostyce medycznej takich jak: tomografie wykorzystujące promieniowanie jonizujące, tomografie magnetycznego rezonansu i USG, EKG (elektrokardiografia) i EEG (elektroencefalografia). Wiedza na temat planowania radioterapii i protonoterapii chorób nowotworowych.

Metody pracy

Wykład, praca własna


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test