Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Fizyka współczesna i świat w roku 2020

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Anna Kowalewska-Kudłaszyk, prof. dr hab. Anna Preis, prof. dr hab. Antoni Wójcik, prof. UAM dr hab. Krzysztof Cichy, prof. UAM dr hab. Bartłomiej Graczykowski, prof. UAM dr hab. Krzysztof Gibasiewicz, prof. UAM dr hab. Mateusz Kempiński, prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak, prof. UAM dr hab. Jacek Kubicki, dr Paweł Zawadzki, prof. dr hab. Ireneusz Weymann, prof. UAM dr hab. Gotard Burdziński, prof. UAM dr hab. Andrzej Grudka, prof. UAM dr hab. Krzysztof Dobek, prof. dr hab. Maciej Krawczyk, prof. UAM dr hab. Mikołaj Pochylski, dr Mikołaj Baranowski


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 19.03.2020 17:30 - 19:15
2. czwartek 26.03.2020 17:30 - 19:00
3. czwartek 2.04.2020 17:30 - 19:00
4. czwartek 16.04.2020 17:30 - 19:00
5. czwartek 23.04.2020 17:30 - 19:15
6. czwartek 30.04.2020 17:30 - 19:00
7. czwartek 7.05.2020 17:30 - 19:00
8. czwartek 14.05.2020 17:30 - 19:00
9. czwartek 21.05.2020 17:30 - 19:15
10. czwartek 28.05.2020 17:30 - 19:15
11. czwartek 4.06.2020 17:30 - 19:15
12. czwartek 11.06.2020 17:30 - 19:00

Wydział Fizyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Omówienie wybranych zagadnień z fizyki oraz z pogranicza fizyki, chemii i biologii tych najbardziej aktualnych i tych już z ugruntowaną wiedzą. Pokazanie jak badania naukowe wpływają na nasze życie, życie na badania i jakie znaczenie ma stosowanie metod naukowych.

http://www.fizyka.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wf-gowny/401005-uniwersytet-otwarty-wyklady-z-fizyki

Tematyka kursu

Cykl wykładów powiązany z demonstracjami przygotowany przez doświadczonych naukowców z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawia wybrane zagadnienia z fizyki, współczesne badania i przewidywania, ich wpływ na nasze życie i możliwości ich praktycznego wykorzystania. W szczególności poruszana tematyka dotyczyć będzie drgań i dźwięku, światła i fal grawitacyjnych, biofizyki i badań nad DNA, cząstek elementarnych, fizyki kwantowej i przyszłości komputerów.

Efekty kształcenia

Wiedza o podstawowych zjawiskach fizycznych, zdobycie informacji o aktualnych badaniach naukowych z różnych obszarów fizyki, pogranicza fizyki i chemii, czy fizyki i biologii. Poznanie metod naukowych stosowanych do weryfikacji przewidywań, sposobów rozwiązywania problemów, określenie granic stosowalności wyników badań szczegółowych i ich uogólnień, konstrukcji modeli do opisu rzeczywistości i poszukiwania sposobów ich wykorzystania.

Metody pracy

wykład/ dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Esej pisemny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów