Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Fizyka współczesna i świat w roku 2020

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Anna Kowalewska-Kudłaszyk, prof. dr hab. Anna Preis, prof. dr hab. Antoni Wójcik, prof. UAM dr hab. Krzysztof Cichy, prof. UAM dr hab. Bartłomiej Graczykowski, prof. UAM dr hab. Krzysztof Gibasiewicz, prof. UAM dr hab. Mateusz Kempiński, prof. UAM dr hab. Arkadiusz Józefczak, prof. UAM dr hab. Jacek Kubicki, dr Paweł Zawadzki, prof. dr hab. Ireneusz Weymann, prof. UAM dr hab. Gotard Burdziński, prof. UAM dr hab. Andrzej Grudka, prof. UAM dr hab. Krzysztof Dobek, prof. dr hab. Maciej Krawczyk, prof. UAM dr hab. Mikołaj Pochylski, dr Mikołaj Baranowski


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 2.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 25

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 4.06.2020 17:30 - 19:15
2. czwartek 11.06.2020 17:30 - 19:00
3. czwartek 25.06.2020 17:30 - 19:15

Wydział Fizyki
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Omówienie wybranych zagadnień z fizyki oraz z pogranicza fizyki, chemii i biologii tych najbardziej aktualnych i tych już z ugruntowaną wiedzą. Pokazanie jak badania naukowe wpływają na nasze życie, życie na badania i jakie znaczenie ma stosowanie metod naukowych.

http://www.fizyka.amu.edu.pl/strona-glowna/content-wf-gowny/401005-uniwersytet-otwarty-wyklady-z-fizyki

Tematyka kursu

Cykl wykładów powiązany z demonstracjami przygotowany przez doświadczonych naukowców z Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawia wybrane zagadnienia z fizyki, współczesne badania i przewidywania, ich wpływ na nasze życie i możliwości ich praktycznego wykorzystania. W szczególności poruszana tematyka dotyczyć będzie drgań i dźwięku, światła i fal grawitacyjnych, biofizyki i badań nad DNA, cząstek elementarnych, fizyki kwantowej i przyszłości komputerów.

Efekty kształcenia

Wiedza o podstawowych zjawiskach fizycznych, zdobycie informacji o aktualnych badaniach naukowych z różnych obszarów fizyki, pogranicza fizyki i chemii, czy fizyki i biologii. Poznanie metod naukowych stosowanych do weryfikacji przewidywań, sposobów rozwiązywania problemów, określenie granic stosowalności wyników badań szczegółowych i ich uogólnień, konstrukcji modeli do opisu rzeczywistości i poszukiwania sposobów ich wykorzystania.

Metody pracy

wykład/ dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Esej pisemny.