Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Fonetyka angielska w pigułce: intensywne warsztaty korekcji wymowy (od poziomu B1-B2)

Prowadzący: dr Danuta Wolfram-Romanowska


Liczba godzin: 21


Cena kursu: 300,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 19.02.2019 16:45 - 19:00
2. wtorek 26.02.2019 16:45 - 19:00
3. wtorek 5.03.2019 16:45 - 19:00
4. wtorek 12.03.2019 16:45 - 19:00
5. wtorek 19.03.2019 16:45 - 19:00
6. wtorek 26.03.2019 16:45 - 19:00
7. wtorek 2.04.2019 16:45 - 19:00

Wydział Anglistyki (Coll. Novum)
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zauważalna poprawa wymowy j. angielskiego, bardziej zrozumiałej dla słuchacza, lepsze rozumienie mówionego języka angielskiego, zbudowanie podstawowej świadomości fonetycznej i wyposażenie w narzędzia do dalszej, samodzielnej pracy nad wymową.

Tematyka kursu

Wybrane tematy ćwiczeniowe odnoszą się do brytyjskiej i amerykańskiej odmiany angielskiego.

  1. Akcent wyrazowy i zdaniowy. Najważniejsza nieakcentowana samogłoska schwa. Czy każde słowo w zdaniu jest tak samo ważne (formy akcentowane i nieakcentowane w zdaniu)? Patrz 6.
  2. Spółgłoski dziąsłowe „t” i „d”. Jak „j” może zmienić spółgłoski „t” i „d” oraz „s” i „z”. Znikające spółgłoski „t” i „d” (elizja). Nagranie 1.
  3. Krótkie i długie „i” w kontraście. Dźwięczność spółgłoski na końcu wyrazu. Mechanizm wzdłużania i skracania samogłoski poprzedzającej na przykładzie tych samogłosek. Jak nie zmiękczać spółgłosek przed „i”.
  4. Spółgłoska międzyzębowa „th”. Spółgłoska nosowa tylnojęzykowa „n” (wymowa –ng i –ing). Jak nie unosawiać angielskich samogłosek. Nagranie 2.
  5. Akcent zdaniowy, rytm, formy mocne (akcentowane) i słabe (nieakcentowane) – kontynuacja. Patrz 1.
  6. Jak łączyć słowa, żeby mówić płynnie. Czy twierdzenie ma zawsze intonację opadającą, a pytanie wzrastającą? Podstawowe melodie i ich znaczenie. Nagranie 3.
  7. Podsumowanie całościowe. Przećwiczenie umiejętności na podstawie materiału (tekstu) egzaminacyjnego.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz wie, że j. angielski ma swoisty akcent wyrazowy i zdaniowy i że jest to język rytmiczny. Słuchacz ma świadomość, że dźwięki języka angielskiego różnią się od dźwięków języka polskiego i że mogą zmieniać się w zależności od kontekstu fonetycznego. Słuchacz potrafi z większą pewnością siebie wypowiedzieć dźwięki przećwiczone na kursie oraz zmodyfikować je w kontekście. Słuchacz wie jak łączyć wyrazy w mowie wiązanej i jaka jest melodia i znaczenie podstawowych wzorców zdań oznajmujących i pytających. Słuchacz lepiej słyszy i rozumie mowę języka angielskiego. Słuchacz ma świadomość potrzeby dalszego, samodzielnego, wzmacniania nabytych umiejętności.

Metody pracy

Krótkie opisy zjawisk fonetycznych, praca z materiałami audiowizualnymi (wzorami do naśladowania), grupowe i indywidualne ćwiczenie dźwięków z korektą nauczyciela, interaktywne ćwiczenie wymowy w grupkach, krótkie indywidualne wypowiedzi ustne na podstawie przećwiczonego materiału kursowego.

Nagrania audio (przez zainteresowanych studentów do określonych porcji materiału – do odsłuchania i opisania przez prowadzącą).

Dostępność kursowych materiałów dydaktycznych w formie elektronicznej po kliknięciu w nazwę kursu na stronie UO.  


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin polegał będzie na przeczytaniu lub nagraniu (do wyboru) krótkich zdań zawierających praktyczne zagadnienia fonetyczne - z podpowiedziami - omówione i przećwiczone w trakcie kursu.

Zapoznanie się i praca z testem egzaminacyjnym będzie przedmiotem ostatniego spotkania kursu.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów