Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Fonetyka angielska w pigułce: intensywne warsztaty korekcji wymowy z elementami gramatyki i konwersacji (od poziomu B2)

Prowadzący: dr Danuta Wolfram-Romanowska


Liczba godzin: 19


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 14.02.2020
Zamknięcie zapisów: 8.03.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 16.07.2020 16:45 - 18:30
2. poniedziałek 20.07.2020 16:45 - 18:30
3. czwartek 23.07.2020 16:45 - 18:30
4. poniedziałek 27.07.2020 16:45 - 18:30
5. czwartek 30.07.2020 16:45 - 18:30
6. poniedziałek 3.08.2020 16:45 - 18:30
7. czwartek 6.08.2020 16:45 - 18:30
8. poniedziałek 10.08.2020 16:45 - 18:30

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zauważalna poprawa wymowy j. angielskiego, bardziej zrozumiałej dla słuchacza, lepsze rozumienie mówionego języka angielskiego, zbudowanie podstawowej świadomości fonetycznej, rozwinięcie sprawności gramatycznych i pewności siebie w mówieniu i wyposażenie w narzędzia do dalszej, samodzielnej pracy nad wymową.

Tematyka kursu

Wybrane tematy ćwiczeniowe odnoszą się do wersji brytyjskiej i amerykańskiej języka angielskiego.

Akcent wyrazowy i zdaniowy (rytm); nieakcentowana samogłoska schwa,; wyrazy akcentowane i nieakcentowane w zdaniu; samogłoska „i” w kontraście; spółgłoski dziąsłowe „t” i „d” i ich zachowanie  zależności od kontekstu (np. znikanie); spółgłoska międzyzębowa „th”; spółgłoska nosowa tylnojęzykowa „n”; dźwięczność spółgłoski na końcu wyrazu; płynność mówienia (łączenie wyrazów i pauzowanie); podstawowe melodie i ich znaczenie; zagadnienia gramatyczne w powiązaniu z wymową.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student wie, że j. angielski ma swoisty akcent wyrazowy i zdaniowy i że jest to język rytmiczny. Student ma świadomość, że dźwięki języka angielskiego różnią się od dźwięków języka polskiego i że mogą zmieniać się w zależności od kontekstu fonetycznego. Student potrafi z większą pewnością siebie wypowiedzieć dźwięki przećwiczone na kursie oraz zmodyfikować je w kontekście. Student wie jak łączyć wyrazy w mowie wiązanej i jaka jest melodia i znaczenie podstawowych wzorców zdań oznajmujących i pytających. Student lepiej słyszy i rozumie mowę języka angielskiego. Student ma świadomość potrzeby dalszego, samodzielnego, wzmacniania nabytych umiejętności w praktyce konwersacyjnej.

Metody pracy

Krótkie opisy zjawisk fonetycznych, praca z materiałami audiowizualnymi (wzorami do naśladowania), grupowe i indywidualne ćwiczenie dźwięków z korektą nauczyciela, interaktywne ćwiczenie wymowy w grupach, krótkie indywidualne wypowiedzi ustne na podstawie przećwiczonego materiału kursowego. Nagrania audio (przez zainteresowanych słuchaczy do określonych porcji materiału – do odsłuchania i opisania przez prowadzącą).

Materiały kursu będą dostępne w formie elektronicznej na platformie UO.

Każdorazowo sesja kursu 1-7 trwać będzie 1,45 godziny zegarowej, a sesja 8 trwać będzie 2,0 godziny zegarowe (patrz Terminy zajęć).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin polegał będzie na przeczytaniu krótkich zdań zawierających praktyczne zagadnienia fonetyczne - z podpowiedziami - omówione i przećwiczone w trakcie kursu, a także krótkiej rozmowie w języku angielskim pod kątem praktyki nabytych umiejętności.

Zapoznanie się z formułą egzaminu oraz testem egzaminacyjnym będzie przedmiotem ostatniego spotkania kursu.