Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Fonetyka angielska w pigułce: intensywne warsztaty korekcji wymowy z elementami konwersacji, słownictwa i gramatyki (od poziomu B2-C1)

Prowadzący: dr Danuta Wolfram-Romanowska


Liczba godzin: 22


Cena kursu: 360,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski (polski)


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 18.09.2020
Zamknięcie zapisów: 12.10.2020
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 5.11.2020 18:30 - 20:00
2. czwartek 12.11.2020 18:30 - 20:00
3. czwartek 19.11.2020 18:30 - 20:00
4. czwartek 26.11.2020 18:30 - 20:00
5. czwartek 3.12.2020 18:30 - 20:00
6. czwartek 10.12.2020 18:30 - 20:00
7. czwartek 17.12.2020 18:30 - 20:00
8. czwartek 7.01.2021 18:30 - 20:00
9. czwartek 14.01.2021 18:30 - 20:00
10. czwartek 21.01.2021 18:30 - 20:00
11. czwartek 28.01.2021 18:30 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

KURS ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W FORMIE ZDALNEJ.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zauważalna poprawa wymowy j. angielskiego, bardziej zrozumiałej dla słuchacza, lepsze rozumienie mówionego języka angielskiego, zbudowanie podstawowej świadomości fonetycznej, rozwinięcie sprawności gramatycznych i pewności siebie w mówieniu i wyposażenie w narzędzia do dalszej, samodzielnej pracy nad wymową.

Tematyka kursu

Wybrane tematy ćwiczeniowe odnoszą się do wersji brytyjskiej i amerykańskiej języka angielskiego.

Akcent wyrazowy i zdaniowy (rytm); nieakcentowana samogłoska schwa,; wyrazy akcentowane i nieakcentowane w zdaniu; samogłoska „i” w kontraście; spółgłoski dziąsłowe „t” i „d” i ich zachowanie  zależności od kontekstu (np. znikanie); spółgłoska międzyzębowa „th”; spółgłoska nosowa tylnojęzykowa „n”; dźwięczność spółgłoski na końcu wyrazu; płynność mówienia (łączenie wyrazów i pauzowanie); podstawowe melodie i ich znaczenie; zagadnienia gramatyczne w powiązaniu z wymową.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu student wie, że j. angielski ma swoisty akcent wyrazowy i zdaniowy i że jest to język rytmiczny. Student ma świadomość, że dźwięki języka angielskiego różnią się od dźwięków języka polskiego i że mogą zmieniać się w zależności od kontekstu fonetycznego. Student potrafi z większą pewnością siebie wypowiedzieć dźwięki przećwiczone na kursie oraz zmodyfikować je w kontekście. Student wie jak łączyć wyrazy w mowie wiązanej i jaka jest melodia i znaczenie podstawowych wzorców zdań oznajmujących i pytających. Student lepiej słyszy i rozumie mowę języka angielskiego. Student ma świadomość potrzeby dalszego, samodzielnego, wzmacniania nabytych umiejętności w praktyce konwersacyjnej.

Metody pracy

Krótkie opisy zjawisk fonetycznych, praca z materiałami audiowizualnymi (wzorami do naśladowania), grupowe i indywidualne ćwiczenie dźwięków z korektą nauczyciela, interaktywne ćwiczenie wymowy w grupach, krótkie indywidualne wypowiedzi ustne na podstawie przećwiczonego materiału kursowego. Nagrania audio (przez zainteresowanych słuchaczy do określonych porcji materiału – do odsłuchania i opisania przez prowadzącą).

Materiały kursu będą dostępne w formie elektronicznej na platformie UO.

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (13h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin polegał będzie na przeczytaniu krótkich zdań zawierających praktyczne zagadnienia fonetyczne - z podpowiedziami - omówione i przećwiczone w trakcie kursu, a także krótkiej rozmowie w języku angielskim pod kątem praktyki nabytych umiejętności.

Zapoznanie się z formułą egzaminu oraz testem egzaminacyjnym będzie przedmiotem ostatniego spotkania kursu.