Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Fonetyka angielska w pigułce: intensywne warsztaty korekcji wymowy z elementami słownictwa i konwersacji (poziom średniozaawansowany)

Prowadzący: dr Danuta Wolfram-Romanowska


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 275,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: angielski/ polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 28.04.2021 18:30 - 20:00
2. środa 5.05.2021 18:30 - 20:00
3. środa 12.05.2021 18:30 - 20:00
4. środa 19.05.2021 18:30 - 20:00
5. środa 26.05.2021 18:30 - 20:00
6. środa 2.06.2021 18:30 - 20:00
7. środa 9.06.2021 18:30 - 20:00
8. środa 16.06.2021 18:30 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest poprawa wymowy j. angielskiego, bardziej zrozumiałej dla słuchacza, lepsze rozumienie mówionego języka angielskiego, zbudowanie podstawowej świadomości fonetycznej, wzmocnienie pewności siebie w mówieniu i słuchaniu oraz wyposażenie w narzędzia do dalszej, samodzielnej pracy nad wymową.

Tematyka kursu

Wybrane tematy ćwiczeniowe odnoszą się do wersji brytyjskiej i amerykańskiej języka angielskiego.

Akcent wyrazowy i zdaniowy (rytm); nieakcentowana samogłoska schwa,; wyrazy akcentowane i nieakcentowane w zdaniu; samogłoska „i” w kontraście; spółgłoska dziąsłowa „t” i jej zachowanie w zależności od kontekstu (np. znikanie); spółgłoska międzyzębowa „th”; spółgłoska nosowa tylnojęzykowa „n”; dźwięczność spółgłoski na końcu wyrazu; płynność mówienia (łączenie wyrazów); podstawowe melodie i ich znaczenie;  słownictwo w powiązaniu z wymową.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz wie, że j. angielski ma swoisty akcent wyrazowy i zdaniowy i że jest to język rytmiczny. Słuchacz ma świadomość, że dźwięki języka angielskiego różnią się od dźwięków języka polskiego i że mogą zmieniać się w zależności od kontekstu fonetycznego. Słuchacz potrafi z większą pewnością siebie wypowiedzieć dźwięki przećwiczone na kursie oraz zmodyfikować je w kontekście. Słuchacz wie jak łączyć wyrazy w mowie wiązanej i jaka jest melodia i znaczenie podstawowych wzorców zdań oznajmujących i pytających. Słuchacz lepiej słyszy i rozumie mowę języka angielskiego. Słuchacz ma świadomość potrzeby dalszego, samodzielnego, wzmacniania nabytych umiejętności w praktyce konwersacyjnej.

Metody pracy

Krótkie opisy zjawisk fonetycznych, praca z materiałami audiowizualnymi (wzorami do naśladowania), grupowe i indywidualne ćwiczenie dźwięków z korektą nauczyciela, interaktywne ćwiczenie wymowy w grupie. Nagrania audio przez zainteresowanych słuchaczy do odsłuchania i korekty przez prowadzącą.

Materiały kursu będą dostępne w formie elektronicznej na platformie UO, każdorazowo na dzień przed spotkaniem.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin polegał będzie na przeczytaniu krótkich zdań zawierających praktyczne zagadnienia fonetyczne - z podpowiedziami - omówione i przećwiczone w trakcie kursu, a także krótkiej rozmowie w języku angielskim pod kątem praktyki nabytych umiejętności.

Formuła egzaminu oraz test egzaminacyjnym będą zaprezentowane na ostatnim spotkaniu kursu.