Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Frazeologia w języku niemieckim (minimalny poziom znajomości języka niemieckiego B1)

Prowadzący: dr Joanna Woźniak


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 1.04.2023 11:30 - 14:45
2. sobota 15.04.2023 11:30 - 14:45
3. sobota 29.04.2023 11:30 - 14:45
4. sobota 13.05.2023 11:30 - 14:45
5. sobota 27.05.2023 11:30 - 14:45
6. sobota 10.06.2023 11:30 - 14:45

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Idiomy i metafory każdego języka obcego przysparzają nienatywnym użytkownikom tego języka problemów w rozumieniu tekstów i komunikatów. Celem warsztatów jest zapoznanie uczestników z niemieckimi zwrotami idiomatycznymi, kolokacjami i rutynami językowymi, które ze względu na odmienną od polskiej strukturę mogą być przez Polaków niezrozumiałe lub niepoprawnie stosowane. W ramach warsztatów omówione i ćwiczone będą znane i używane związki frazeologiczne o wysokiej frekwencji w tekstach niemieckich. Ponadto w ramach warsztatów rozwijane będą wszystkie sprawności językowe uczestników (czytanie, słuchanie, mówienie, pisanie) ze szczególnym uwzględnienie rozumienia i stosowania frazeologii niemieckiej.

Tematyka kursu

 1. Podstawowe pojęcia z zakresu frazeologii, cechy, klasyfikacje
 2. Frazeologizmy w tekstach – identyfikacja i sposoby radzenia sobie ze zrozumieniem ich sensu.
 3. Frazeologizmy w obrazie i tekstach multimodalnych (memy, karykatury) – identyfikacja i sposoby radzenia sobie ze zrozumieniem ich sensu.
 4. Praca ze słownikami, korpusami
 5. Rutyny językowe jako gotowe schematy ułatwiające codzienną komunikację
 6. Ekwiwalencja związków frazeologicznych i ich tłumaczenie

Efekty uczenia się

Po zakończeniu warsztatów uczestnik kursu:

 1. potrafi rozpoznać idiom w tekście i przypisać mu odpowiednie znaczenie z lub bez pomocy słownika
 2. potrafi rozpoznać i zastosować typowe dla określonej sytuacji komunikacyjnej rutyny językowe.
 3. potrafi przetłumaczyć frazeologizm na język polski lub niemiecki adekwatnie do kontekstu komunikacyjnego.
 4. jest świadomy kulturowych różnic we frazeologii.
 5. potrafi korzystać z dostępnych narzędzi takich jak: słowniki, listy referencyjne, zbiory frazeologiczne, korpusy w celu odkodowania znaczenia frazeologizmu i poprawnego jego zastosowania

Metody pracy

 1. Praca z tekstem
 2. Metoda analizy przypadków
 3. Praca w grupach, parach
 4. Quizy i zabawy

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.