Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Funkcje i równania

Prowadzący: dr Marcin Borkowski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: inna


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 15

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 28.01.2017 10:00 - 12:30
2. sobota 4.02.2017 10:00 - 12:30
3. sobota 11.02.2017 10:00 - 12:30
4. sobota 18.02.2017 10:00 - 12:30
5. sobota 25.02.2017 10:00 - 12:30

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Umultowska 87; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Przypomnienie metod szkolnych oraz wprowadzenie kilku nieznanych metod rozwiązywania zadań dotyczących funkcji i równań, ze szczególnym uwzględnieniem: (a) uzasadnienia poprawności tych metod, (b) zastosowania omawianego materiału poza matematyką.

Tematyka kursu

(1) pojęcie funkcji, (2) funkcje wielomianowe, (3) funkcje logarytmiczne i wykładnicze, (4) funkcje trygonometryczne, (5) wstęp do rachunku różniczkowego.

 

Efekty kształcenia

Uczestnicy potrafią: (1) opisać własności funkcji o podanym wykresie, (2) rozwiązywać zadania dotyczące funkcji liniowej i trójmianu kwadratowego, w szczególności wyliczyć ekstremum funkcji kwadratowej i zastosować wzory Viete’a do badania jej własności, (3) znaleźć pierwiastki wielomianu stopnia 3 bądź 4, (4) zastosować metody przybliżone do wyznaczania wewnętrznej stopy zwrotu z inwestycji poprzez znalezienie pierwiastka odpowiednio skonstruowanego wielomianu, (5) wykonywać działania na potęgach i logarytmach, (6) rozwiązać proste równania logarytmiczne i wykładnicze, (7) wyznaczyć wartość funkcji trygonometrycznej dowolnego kąta, (8) wyliczyć pochodne funkcji potęgowych i ich sum, (9) stosować metodę Newtona do przybliżonego rozwiązywania równań

Metody pracy

Wykład, rozwiązywanie zadań przy tablicy, praca z komputerem (wykonywanie wykresów funkcji, stosowanie arkusza kalkulacyjnego do przybliżonego rozwiązywania równań).


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Rozwiązanie zadań-problemów z wykorzystaniem metod poznanych na zajęciach.