Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Genealogia

Prowadzący: prof. Zdzisław Pentek


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 23.02.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 18.03.2018 11:00 - 12:30
2. niedziela 25.03.2018 11:00 - 12:30
3. niedziela 15.04.2018 11:00 - 12:30
4. niedziela 22.04.2018 11:00 - 12:30
5. niedziela 29.04.2018 11:00 - 12:30
6. niedziela 6.05.2018 11:00 - 12:30
7. niedziela 13.05.2018 11:00 - 12:30
8. niedziela 20.05.2018 11:00 - 12:30

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

przybliżenie tematyki genealogii jako nauki

Tematyka kursu

historia genealogii, źródła i literatura do badań genealogicznych, praktyczny warsztat genealoga, zasoby archiwalne, technika prowadzenia badań i sporządzenia tablic genealogicznych

Efekty kształcenia

Zgromadzona wiedza umożliwia samodzielne rozpoczęcie badań genealogicznych np. własnej rodziny. Służą temu zdobyte umiejętności dające możliwość wykorzystania posiadanych i nabytych kompetencji. Uczestnik kursu teoretycznie potrafi sobie poradzić w dotarciu do odpowiednich źródeł, wie jak z nimi postępować i umie postawić właściwe pytania badawcze, aby rozwiązać powstające problemy.  Możliwość prowadzenia badań genealogicznych na użytek własny

Metody pracy

wykłady i warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów