Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Genealogia

Prowadzący: prof. Zdzisław Pentek


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.02.2018
Zamknięcie zapisów: 7.03.2018
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. niedziela 18.03.2018 11:00 - 12:30
2. niedziela 25.03.2018 11:00 - 12:30
3. niedziela 15.04.2018 11:00 - 12:30
4. niedziela 22.04.2018 11:00 - 12:30
5. niedziela 29.04.2018 11:00 - 12:30
6. niedziela 6.05.2018 11:00 - 12:30
7. niedziela 13.05.2018 11:00 - 12:30
8. niedziela 20.05.2018 11:00 - 12:30

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

przybliżenie tematyki genealogii jako nauki

Tematyka kursu

historia genealogii, źródła i literatura do badań genealogicznych, praktyczny warsztat genealoga, zasoby archiwalne, technika prowadzenia badań i sporządzenia tablic genealogicznych

Efekty kształcenia

Zgromadzona wiedza umożliwia samodzielne rozpoczęcie badań genealogicznych np. własnej rodziny. Służą temu zdobyte umiejętności dające możliwość wykorzystania posiadanych i nabytych kompetencji. Uczestnik kursu teoretycznie potrafi sobie poradzić w dotarciu do odpowiednich źródeł, wie jak z nimi postępować i umie postawić właściwe pytania badawcze, aby rozwiązać powstające problemy.  Możliwość prowadzenia badań genealogicznych na użytek własny

Metody pracy

wykłady i warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny