Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

GIS dla początkujących

Prowadzący: mgr. inż. Patrycja Wysocka


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 350,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs rozpoczną się w
piątek 24.11.2017

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 2.02.2018 17:00 - 19:15
2. piątek 9.02.2018 17:00 - 19:15
3. piątek 16.02.2018 17:00 - 19:15
4. piątek 23.02.2018 17:00 - 19:15
5. piątek 2.03.2018 17:00 - 19:15
6. piątek 9.03.2018 17:00 - 19:15
7. piątek 16.03.2018 17:00 - 19:15
8. piątek 23.03.2018 17:00 - 19:15
9. piątek 6.04.2018 17:00 - 19:15
10. piątek 13.04.2018 17:00 - 19:15

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
ul. Dzięgielowa 27; 61-680 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zajęcia są kierowane do szerokiego grona odbiorców. Mają dać uczestnikom podstawową wiedzę i umiejętności niezbędne do tworzenia samodzielnych map w oprogramowaniu GIS (dokładnie w QGIS, który jest oprogramowaniem Open Source). Uczestnicy poznają też podstawowe analizy przestrzenne na danych wektorowych, jakie będą mogli samodzielnie wykorzystywać po zakończeniu kursu w swojej pracy zawodowej lub naukowej.

Tematyka kursu

 • Dane przestrzenne – format danych (dane wektorowe, rastrowe), wyświetlanie danych w oprogramowaniu QGIS.
 • Układ współrzędnych – czym jest i do czego służy? Jak nadawać i zmieniać układy odniesienia?
 • Digitalizacja danych wektorowych (punktowych, liniowych i poligonowych) oraz praca na atrybutach.
 • Symbolizacja i kompozycja mapy – czyli jak zrobić, by mapa była estetyczna i czytelna.
 • Eksport mapy – przygotowanie mapy do wydruku lub jako grafiki gotowej do zamieszczenia w dokumentach tekstowych, jako elementów innych grafik lub na sieci (rozdzielczość grafiki, format danych – pdf., png, czy svg. – i przygotowanie do druku).  
 • Bazy danych – skąd pobierać bezpłatne dane przestrzenne?
 • Jakie informacje możemy uzyskać dzięki danym przestrzennym? Podstawowe analizy związane z lokalizacją – narzędzia wykorzystywane przy selekcji danych, bufor odległości, przycinanie danych do wybranego obszaru, łączenie danych - po lokalizacji i po atrybutach, praca na warstwach.

Efekty kształcenia

Uczestnicy zajęć po zakończeniu kursu będą:

 • potrafili wykonać samodzielnie mapy do wydruku lub na potrzeby opracowywanych przez siebie dokumentacji, raportów czy artykułów,
 • wiedzieli skąd pozyskać podstawowe dane przestrzenne, jak je edytować oraz jak nanosić własne dane na mapę,
 • znali różnice wynikające z pracy na danych wektorowych i rastrowych oraz podstawowy teoretyczne niezbędne do pracy z dowolnym oprogramowaniem GIS,
 • umieli posługiwać się oprogramowaniem QGIS i wykorzystywać je nie tylko do tworzenia map, ale również do wykonywania na swoich danych wektorowych podstawowych analiz przestrzennych. 

Metody pracy

zajęcia laboratoryjne, praca na komputerach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

praktyczny test sprawdzający umiejętności uczestników kursu

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów