Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Głusi mówią? Polski język migowy i sposoby komunikacji niesłyszących w Polsce

Prowadzący: dr Karolina Ruta-Korytowska, dr Marta Wrześniewska-Pietrzak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 16

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 17.10.2018 17:00 - 18:30
2. czwartek 18.10.2018 17:00 - 18:30
3. środa 24.10.2018 17:00 - 18:30
4. czwartek 25.10.2018 17:00 - 18:30
5. środa 7.11.2018 17:00 - 18:30
6. czwartek 8.11.2018 17:00 - 18:30
7. środa 14.11.2018 17:00 - 18:30
8. czwartek 15.11.2018 17:00 - 18:30
9. środa 21.11.2018 17:00 - 18:30
10. czwartek 22.11.2018 17:00 - 18:30
11. środa 28.11.2018 17:00 - 18:30
12. czwartek 29.11.2018 17:00 - 18:30
13. środa 5.12.2018 17:00 - 18:30
14. czwartek 6.12.2018 17:00 - 18:30
15. środa 12.12.2018 17:00 - 18:30

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 1. Rozwijanie sprawności komunikacyjnej w polskim języku migowym (nadawanie i odbieranie komunikatów),
 2. Wskazanie różnorodnych ujęć głuchoty w perspektywie medycznej, psychologicznej, językowej i kulturowej;
 3. Przybliżenie słuchaczom systemu edukacji głuchych i niedosłyszących w Polsce;
 4. Zapoznanie słuchaczy z istniejącymi sposobami komunikacji osób z wadą słuchu (system językowo-migowy, polski język migowy);
 5. Zapoznanie słuchaczy z elementami budującymi tożsamość głuchych w Polsce.

Tematyka kursu

Zajęcia przeznaczone są dla osób zainteresowanych funkcjonowaniem społeczności głuchych
w Polsce, a przede wszystkim naturalnym językiem głuchych – polskim językiem migowym (PJM) oraz lingwistyką migową. Problematyka zajęć dotyczyć będzie zagadnień związanych
z komunikacją osób niesłyszących. Spotkania w przeważającej części będą poświęcone nauce podstaw polskiego języka migowego. Uczestnicy kursu będą mieli praktyczną możliwość wykorzystania nabytych umiejętności komunikacyjnych w kontakcie z osobą niesłyszącą.

Wybrane tematy spotkań:

 1. Uszkodzenie słuchu – definicje i klasyfikacje medyczne
 2. Głuchota a niepełnosprawność. Kultura Głuchych
 3. Głusi w polskim systemie edukacji
 4. Bariery w komunikacji osób niesłyszących. Problem z określeniem języka rodzimego osób niesłyszących
 5. Metody porozumiewania się: alfabet palcowy, polski język migowy (PJM), język migany (system językowo-migowy SJM), fonogesty
 6. Daktylografia
 7. Gramatyka przestrzenna i funkcja mimiki w komunikacie migowym
 8. Leksyka polskiego języka migowego

Efekty kształcenia

zakończonym cyklu spotkań słuchacz:

- ma podstawową wiedzę dotyczącą funkcjonowania osób z wadą słuchu w słyszącej społeczności;

- zna i rozumie pojęcia: głuchy, Głuchy, niedosłyszący, słabosłyszący, funkcjonalnie słyszący, CODA;

- zna sposoby kształcenia uczniów głuchych, niesłyszących w systemie edukacji w Polsce;

- potrafi wskazać podstawowe wartości budujące tożsamość osoby z wadą słuchu;

- zna podstawowe znaki polskiego języka migowego i potrafi je wykorzystać (nadać i odebrać) w pierwszym kontakcie z osobą głuchą;

- potrafi wskazać różnice w systemie gramatycznym języka polskiego fonicznego i polskiego języka migowego.

Metody pracy

ćwiczenia

lektorat

dyskusja

gry dydaktyczne

elementy metody eksponującej (krótkie filmy ilustrujące problem stanowiący przedmiot wykładu lub dyskusji)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny