Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Gramatyka angielska dla zaawansowanych: nauka struktur poprzez pracę nad autentycznymi tekstami (film, publicystyka, literatura)

Prowadzący: dr Michał Remiszewski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2018
Zamknięcie zapisów: 23.12.2018
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 17.01.2019 18:30 - 20:00
2. czwartek 24.01.2019 18:30 - 20:00
3. czwartek 31.01.2019 18:30 - 20:00
4. czwartek 7.02.2019 18:30 - 20:00
5. czwartek 14.02.2019 18:30 - 20:00
6. czwartek 21.02.2019 18:30 - 20:00
7. czwartek 28.02.2019 18:30 - 20:00
8. czwartek 7.03.2019 18:30 - 19:15

Wydział Anglistyki (Coll. Novum)
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Jest to całkowicie odświeżona wersja kursu oferowanego w zeszłym roku, oparta na nowych materiałach. Nowością jest również to, że tym razem kurs będzie prowadzony w całości po angielsku.

Kurs jest kierowany do osób, które chcą poszerzyć swoją wiedzę gramatyczną o zaawansowane struktury oraz zapoznać się z niuansami związanymi ze stosowaniem różnych fraz i form gramatycznych.

Jednym z najważniejszych elementów kursu jest budowanie u słuchaczy świadomości struktur gramatycznych oraz nauka analizy form gramatycznych obecnych w autentycznych tekstach amerykańskich i brytyjskich.

Tematyka kursu

Każde zajęcia będą miały formę warsztatów i będą polegały na pracy nad  autentycznymi tekstami w języku angielskim i ich analizie gramatycznej: wypowiedzi ustne, listy dialogowe, publicystyka, proza współczesna

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student będzie potrafił:

  • dokonać analizy funkcjonalnej niektórych struktur zastosowanych w angielskim tekście autentycznym;
  • zastosować w tekście wybrane struktury gramatyczne omawiane w trakcie kursu.

Metody pracy

  • Analiza angielskich tekstów autentycznych ze względu na zastosowane w nich struktury gramatyczne;
  • Ćwiczenia gramatyczne oparte na angielskich tekstach autentycznych;
  • Dyskusja;
  • Instruktaż gramatyczny dotyczący wybranych konstrukcji gramatycznych.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów