Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Gramatyka angielska- kurs przygotowujący do egzaminu Cambridge CAE

Prowadzący: mgr Anna Skałba


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 10.04.2021 15:00 - 16:30
2. sobota 17.04.2021 15:00 - 16:30
3. sobota 8.05.2021 15:00 - 16:30
4. sobota 15.05.2021 15:00 - 16:30
5. sobota 22.05.2021 15:00 - 16:30
6. sobota 29.05.2021 15:00 - 16:30
7. sobota 5.06.2021 15:00 - 16:30
8. sobota 12.06.2021 15:00 - 16:30
9. sobota 19.06.2021 15:00 - 16:30
10. sobota 26.06.2021 15:00 - 16:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Podstawowym celem kursu jest poszerzenie znajomości gramatyki języka angielskiego na poziomie zaawansowanym oraz przygotowanie Słuchaczy do podejścia do egzaminu językowego Cambridge CAE. Przykładowe zadania z części gramatyczno-leksykalnej egzaminu Cambridge CAE będą stanowiły punkt wyjścia do dyskusji nad problematycznymi zagadnieniami gramatycznymi, zobrazowanymi przykładami z materiałów autentycznych.

Tematyka kursu

 • zaznajomienie z typami oraz technikami rozwiązywania zadań części leksykalno-gramatycznej egzaminu językowego Cambridge CAE
 • test jednokrotnego wyboru
 • uzupełnianie luk w tekście jednym słowem
 • słowotwórstwo
 • transformacje językowe z wykorzystaniem słowa kluczowego

Efekty kształcenia

Po ukończeniu kursu słuchacz(ka):

 • posiada dogłębną wiedzę z gramatyki języka angielskiego na poziomie zaawansowanym
 • zna typy oraz techniki rozwiązywania zadań części leksykalno-gramatycznej egzaminu językowego Cambridge CAE (test jednokrotnego wyboru, uzupełnianie luk w tekście jednym słowem, słowotwórstwo, transformacje językowe z wykorzystaniem słowa kluczowego)
 • jest przygotowany(-a) do podejścia do egzaminu językowego Cambridge CAE
 • potrafi rozpoznać niuanse znaczeniowe wynikające z użycia określonych struktur gramatycznych
 • posiada rozwinięte umiejętności analizy gramatycznej materiałów autentycznych
 • potrafi uzasadnić występowanie określonych struktur gramatycznych w materiałach autentycznych

Metody pracy

 • praca z zadaniami z części leksykalno-gramatycznej egzaminu językowego Cambridge CAE
 • dyskusja nad problematycznymi zagadnieniami gramatycznymi w oparciu o materiały autentyczne: przykłady z książek, filmów, muzyki, mediów społecznościowych
 • mini-wykłady

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Część leksykalno-gramatyczna egzaminu językowego Cambridge CAE, forma pisemna