Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Gramatyka angielska: nauka struktur poprzez pracę nad autentycznymi tekstami (film, publicystyka, literatura)

Prowadzący: dr Michał Remiszewski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 15.01.2018 18:30 - 20:00
2. poniedziałek 22.01.2018 18:30 - 20:00
3. poniedziałek 29.01.2018 18:30 - 20:00
4. poniedziałek 5.02.2018 18:30 - 20:00
5. poniedziałek 12.02.2018 18:30 - 20:00
6. poniedziałek 19.02.2018 18:30 - 20:00
7. poniedziałek 26.02.2018 18:30 - 20:00
8. poniedziałek 5.03.2018 18:30 - 19:15

Wydział Anglistyki
ul. Grunwaldzka 6; 60-780 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs jest kierowany do osób, które dysponują już wiedzą o regułach i strukturach gramatycznych w języku angielskim na poziomie średniozaawansowanym i zaawansowanym, ale chciałyby poprawić umiejętność ich stosowania na co dzień.

Wielu uczących się języka obcego boryka się z następującym problemem: znają oni reguły gramatyczne – często całkiem wyrafinowane - i potrafią poprawnie rozwiązywać ćwiczenia gramatyczne, ale gdy przychodzi do napisania tekstu lub zbudowania wypowiedzi ustnej, ich tak mozolnie budowana wiedza nagle okazuje się niedostępna: ograniczają się wtedy do najprostszych struktur, a i tak zdarzają im się błędy. Problem ten w dużej mierze wynika z błędnego przekonania – często nieuświadomionego - że nauka języka odbywa się tylko na zajęciach, lub wtedy gdy w sposób zamierzony podejmujemy trud nauczenia się czegoś, np. powtarzając słówka lub rozwiązując ćwiczenia gramatyczne.

Głównym celem kursu jest zatem „poszerzenie pola”, a więc nauczenie Państwa samodzielnego rozwijania kompetencji gramatycznej poprzez umiejętne czytanie i analizowanie autentycznych tekstów angielskich – takich, które nas otaczają na co dzień, lub które czytamy, albo których słuchamy w okolicznościach „pozalekcyjnych”. Ta umiejętność wyrobi w uczestnikach kursu wrażliwość na formę tekstu – a więc również jego gramatykę. Nauczymy się zatem dostrzegać w dowolnym tekście nie tylko jego znaczenie, ale przede wszystkim strukturę gramatyczną. Będziemy pracować nad fragmentami filmów, wywiadów, tekstów publicystycznych i współczesnej prozy. Poddamy analizie, a czasami zakwestionujemy, wybory gramatyczne rodzimych użytkowników języka angielskiego. Będziemy rozbierać autentyczną angielszczyznę na najdrobniejsze kawałki gramatyczne po to, aby przekonać się jak i po co Amerykanie i Brytyjczycy stosują zasady gramatyczne.

Stosowanie takiej metody obcowania z tekstem pomoże w realizacji drugiego celu kursu: nauczenia, a dla niektórych przypomnienia i utrwalenia, licznych ważnych struktur gramatycznych.

Wiedza o tym jak struktury gramatyczne są stosowane we współczesnej angielszczyźnie i poznanie konkretnych przypadków użycia gramatyki w autentycznych kontekstach ułatwi uczestnikom stosowanie tych struktur we własnej produkcji językowej.

Tematyka kursu

Każde zajęcia będą miały formę warsztatów i będą polegały na pracy nad  autentycznymi tekstami w języku angielskim i ich analizie gramatycznej: wypowiedzi ustne, listy dialogowe, publicystyka, proza współczesna

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu i potwierdzeniu osiągnięcia efektów kształcenia student będzie potrafił:

  • dokonać analizy funkcjonalnej niektórych struktur zastosowanych w angielskim tekście autentycznym;
  • zastosować w tekście wybrane struktury gramatyczne omawiane w trakcie kursu.

Metody pracy

  • Analiza angielskich tekstów autentycznych ze względu na zastosowane w nich struktury gramatyczne;
  • Ćwiczenia gramatyczne oparte na angielskich tekstach autentycznych;
  • Dyskusja;
  • Instruktaż gramatyczny dotyczący wybranych konstrukcji gramatycznych.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów