Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Gramatyka angielska w praktyce (od poziomu B1)

Prowadzący: mgr Tomasz Szczegóła


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 345,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 22.09.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 28.10.2023 10:00 - 11:30
2. sobota 4.11.2023 10:00 - 11:30
3. sobota 11.11.2023 10:00 - 11:30
4. sobota 18.11.2023 10:00 - 11:30
5. sobota 25.11.2023 10:00 - 11:30
6. sobota 2.12.2023 10:00 - 11:30
7. sobota 9.12.2023 10:00 - 11:30
8. sobota 16.12.2023 10:00 - 11:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych z naciskiem na doskonalenie poprawności językowej na poziomie przynajmniej B1 przy pomocy stymulujących ćwiczeń konwersacyjnych na bazie najistotniejszych zagadnień gramatycznych z uwzględnieniem najczęstszych błędów

- wykształcenie świadomego kontrolowania w komunikacji struktur gramatycznych i wyeliminowanie najczęstszych błędów

Tematyka kursu

- czasy teraźniejsze

- czasy przeszłe

- strona bierna

- tryby warunkowe

- pytania pośrednie

- przyimki

- przedimki

- najczęstsze błędy gramatyczne

Efekty uczenia się

- słuchacz/ka rozpoznaje i poprawnie stosuje w praktyce podstawowe formy gramatyczne w języku angielskim na poziomie B1/B2

- słuchacz/ka prezentuje wyższą świadomość poprawności gramatycznej i wykazuje rozszerzony zasób struktur gramatycznych stosowanych w wypowiedziach ustnych na poziomie B1/B2

- słuchacz/ka posługuje się sprawnie internetowymi narzędziami wspomagającymi naukę (m.in. słowniki internetowe)

- słuchacz/ka prezentuje podwyższoną świadomość poprawnej wymowy

Metody pracy

- intensywne ćwiczenia mające na celu utrwalanie najprzydatniejszych aspektów gramatycznych w ćwiczeniach komunikacyjnych

- rozwijanie umiejętności mówienia i płynnego czytania

- gramatyczne dryle tłumaczeniowe

- ćwiczenia typu „error correction”

- praca indywidualna, w parach oraz w małych grupach

- wykorzystanie multimedialnego kursu Say It Right 5.0

- możliwość uzyskania od prowadzącego odpowiedzi na nurtujące kursantów pytania dotyczące gramatyki języka angielskiego


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin będzie miał formę indywidualną ustną i będzie oparty na materiałach przerobionych w trakcie kursu.