Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Gramatyka i leksyka języka niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym: świadomość struktur oraz automatyzacja zastosowania.

Prowadzący: mgr Anna Wiącek


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 16.01.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 7.02.2017 16:00 - 19:00
2. wtorek 14.02.2017 16:00 - 19:00
3. wtorek 21.02.2017 16:00 - 19:00
4. wtorek 28.02.2017 16:00 - 19:00
5. wtorek 7.03.2017 16:00 - 19:00
6. wtorek 14.03.2017 16:00 - 19:00
7. wtorek 21.03.2017 16:00 - 19:00
8. wtorek 28.03.2017 16:00 - 19:00

Collegium Polonicum
ul. Kościuszki 1; 69-100 Słubice

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zaznajomienie uczestników ze strukturami gramatycznymi w zakresie materiału obowiązującego na egzaminie maturalnym z j. niemieckiego. Ćwiczenie form oraz technik rozwiązywania zadań występujących na egzaminie maturalnym. Automatyzacja umiejętności językowych w zakresie rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu pisanego, produkcji tekstu na zadany temat oraz wypowiedzi ustnej. Poszerzenie i utrwalenie słownictwa.

Tematyka kursu

Struktury gramatyczne i leksykalne j. niemieckiego na poziomie średniozaawansowanym oraz ich praktyczne zastosowanie w sytuacjach życia codziennego. Omówienie tematów dot. aktualnych zagadnień kulturalnych, społecznych i politycznych.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnicy:

  • będą zaznajomieni z teorią oraz będą posiadać kompetencje praktycznego zastosowania wybranych form gramatycznych.
  • będą umiejętnie rozpoznać konteksty językowe, w których należy użyć omawiane na kursie konstrukcje leksykalne oraz struktury gramatyczne.
  • będą dysponowali poszerzonym oraz utrwalonym słownictwem w zakresie tematów obowiązujących na egzaminie maturalnym.
  • Będą w stanie w sposób swobodny i ustrukturyzowany wypowiadać się na tematy omawiane w ramach kursu.

Metody pracy

 

Praca samodzielna, praca w parach oraz praca w grupach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.