Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Gramatyka języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym: codzienne użycie, świadomość struktur, metody nauki własnej

Prowadzący: dr Michał Remiszewski


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski / angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.01.2017 18:30 - 20:00
2. wtorek 31.01.2017 18:30 - 20:00
3. wtorek 7.02.2017 18:30 - 20:00
4. wtorek 14.02.2017 18:30 - 20:00
5. wtorek 21.02.2017 18:30 - 20:00
6. wtorek 28.02.2017 18:30 - 20:00
7. wtorek 7.03.2017 18:30 - 20:00
8. wtorek 14.03.2017 18:30 - 20:00

Wydział Anglistyki
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zaznajomienie słuchaczy z wybranymi angielskimi strukturami gramatycznymi na poziome średniozaawansowanym w zakresie ich form oraz użycia.  Zaznajomienie słuchaczy z metodami pracy własnej nad rozwijaniem kompetencji i umiejętności związanych z użyciem angielskich struktur gramatycznych.

Tematyka kursu

Zagadnienia związane ze znajomością angielskich struktur gramatycznych na poziomie średniozaawansowanym. Metody samodzielnego rozwijania znajomości i umiejętności wykorzystania gramatyki angielskiej z wykorzystaniem materiałów autentycznych.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacze:

  • powinni być zaznajomieni z teorią dotyczącą form i sposobów użycia wybranych form gramatycznych.
  • powinni trafnie rozpoznać konteksty językowe w których należy użyć omawiane na kursie struktury gramatyczne.

Metody pracy

Wykład interaktywny


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

  • test gramatyczny w wersji papierowej
  • prezentacja umiejętności wykorzystania autentycznego tekstu w rozwijaniu własnych kompetencji gramatycznych