Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Gramatyka języka angielskiego poziom B2 i C1: ujęcie tłumaczeniowe

Prowadzący: dr hab. Anna Szczepaniak-Kozak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 6.09.2019
Zamknięcie zapisów: 30.09.2019
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 21.10.2019 16:45 - 18:15
2. poniedziałek 4.11.2019 16:45 - 18:15
3. czwartek 7.11.2019 16:45 - 18:15
4. czwartek 14.11.2019 16:45 - 18:15
5. poniedziałek 18.11.2019 16:45 - 18:15
6. poniedziałek 25.11.2019 16:45 - 18:15
7. poniedziałek 2.12.2019 16:45 - 18:15
8. poniedziałek 9.12.2019 16:45 - 18:15
9. poniedziałek 16.12.2019 16:45 - 18:15
10. czwartek 2.01.2020 16:45 - 18:15
11. czwartek 9.01.2020 16:45 - 18:15
12. poniedziałek 13.01.2020 16:45 - 18:15
13. poniedziałek 20.01.2020 16:45 - 18:15
14. poniedziałek 27.01.2020 16:45 - 18:15
15. poniedziałek 3.02.2020 16:45 - 18:15

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie znajomości gramatyki języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2 przy pomocy ćwiczeń gramatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia zdań z języka polskiego na angielski i odwrotnie. Chociaż te zajęcia mogą stanowić kontynuację zajęć, które odbywały się w roku akademickim 2018/2019, to nowi słuchacze też są mile widziani i znajdą coś ciekawego dla siebie, ponieważ bloki tematyczne w tym semestrze będą bardziej koncentrować się na problemach tłumaczeniowych, a nie zagadnieniach czysto gramatycznych. Zajęcia będą w dużej mierze opierać się na praktycznych ćwiczeniach, w tym tych obejmujących tłumaczenie, przez co uczestniczy będą też poszerzać znajomość słownictwa.

Tematyka kursu

1. Wprowadzenie do tematyki tłumaczenia (6h)

2. Wybrane zagadnienia gramatyczne (liczba, czas i część mowy) w adekwatnym tłumaczeniu. (8h)

3. Przymiotnik i przysłówek - forma i miejsce w zdaniu oraz poprawne tłumaczenie. (6h)

4. Zaimek i przedimek - forma, zasady użycia oraz poprawne tłumaczenie (6h).

5. Analiza tekstu autentycznego pod względem prawidłowego tłumaczenia.

Efekty kształcenia

Słuchacz:

  1. tłumaczy zdania i mini teksty adekwatnie do kontekstu;
  2. ma uporządkowaną wiedzę na temat praktycznej gramatyki języka angielskiego
  3. rozumie i stosuje zasady poprawności gramatycznej w języku angielskim
  4. tworzy poprawne zdania/wypowiedzi pisemne z uwzględnieniem podstawowych różnic w gramatyce języka pisanego, w tym tych charakterystycznych dla języka formalnego i nieformalnego;
  5. potrafi krytycznie oceniać poprawność językową i poprawiać błędy w cudzych i własnych wypowiedziach pisemnych i ustnych.

Metody pracy

Prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia wprowadzająca tematykę zajęć, praca w grupach, tłumaczenia.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Pisemne tłumaczenie zdań z języka polskiego na język angielski, ćwiczenia gramatyczne

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów