Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Gramatyka języka angielskiego poziom B2 i C1. Ujęcie tłumaczeniowe

Prowadzący: dr Anna Szczepaniak-Kozak


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski / angielski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 31.12.2016
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 2.03.2017 17:00 - 18:30
2. czwartek 9.03.2017 17:00 - 18:30
3. czwartek 16.03.2017 17:00 - 18:30
4. czwartek 23.03.2017 17:00 - 18:30
5. czwartek 30.03.2017 17:00 - 18:30
6. czwartek 6.04.2017 17:00 - 18:30
7. czwartek 13.04.2017 17:00 - 18:30
8. czwartek 20.04.2017 17:00 - 18:30
9. czwartek 27.04.2017 17:00 - 18:30
10. czwartek 4.05.2017 17:00 - 18:30
11. czwartek 11.05.2017 17:00 - 18:30
12. czwartek 18.05.2017 17:00 - 18:30
13. czwartek 25.05.2017 17:00 - 18:30
14. czwartek 1.06.2017 17:00 - 18:30
15. czwartek 8.06.2017 17:00 - 18:30

Collegium HCP
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198; 61-485 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie znajomości gramatyki języka angielskiego na poziomie przynajmniej B2, przy pomocy ćwiczeń gramatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem tłumaczenia zdań z języka polskiego na angielski. Ponieważ zajęcia będą w dużej mierze opierały się na praktycznych ćwiczeniach, w tym tych obejmujących tłumaczenie, to uczestniczy będą też poszerzać znajomość słownictwa.

Tematyka kursu

W trakcie zajęć słuchacze będą pracować nad następującymi obszarami gramatyki języka angielskiego oraz poszerzaniem zasobów słownictwa:

  1. Czasy teraźniejsze, przeszłe i przyszłe (10h)
  2. Okresy warunkowe, tryb przypuszczający, konstrukcje odnoszące się do sytuacji nierzeczywistych (6)
  3. Strona bierna i konstrukcje pochodne (6)
  4. Konstrukcje z przyimkiem (4)
  5. Konstrukcje z przymiotnikiem (4)

Efekty kształcenia

  1. ma uporządkowaną wiedzę na temat praktycznej gramatyki języka angielskiego
  2. rozumie i stosuje zasady poprawności gramatycznej w języku angielskim
  3. tworzy poprawne zdania/wypowiedzi pisemne z uwzględnieniem podstawowych różnic w gramatyce języka pisanego, w tym tych charakterystycznych dla języka formalnego i nieformalnego;
  4. potrafi krytycznie oceniać poprawność językową i poprawiać błędy w cudzych i własnych wypowiedziach pisemnych i ustnych

Metody pracy

Prezentacja multimedialna prowadzącego zajęcia wprowadzająca tematykę zajęć, praca w grupach, tłumaczenia.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny -  tłumaczenie zdań z języka polskiego na język angielski.