Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Grammatik? Kein Problem! (poziom B1 plus)

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 28.10.2021 18:30 - 20:00
2. czwartek 4.11.2021 18:30 - 20:00
3. czwartek 18.11.2021 18:30 - 20:00
4. czwartek 25.11.2021 18:30 - 20:00
5. czwartek 2.12.2021 18:30 - 20:00
6. czwartek 9.12.2021 18:30 - 20:00
7. czwartek 16.12.2021 18:30 - 20:00
8. czwartek 13.01.2022 18:30 - 20:00
9. czwartek 20.01.2022 18:30 - 20:00
10. czwartek 27.01.2022 18:30 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami gramatycznymi z poziomu B1+, ich powtórzenie oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Kurs prowadzony jest zarówno w języku polskim jak i niemieckim.

Tematyka kursu

 1. Temporaladverbien
 2. Modalpartikeln
 3. Adjektivdeklination
 4. Präpositionen
 5. Rektion von Verben
 6. Wortstellung
 7. Passiv
 8. Relativsatz
 9. Finalsatz
 10. Konzessivsatz
 11. Negation

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- będą znali i rozumieli zasady gramatyczne użycia konstrukcji z poziomu B1+

- zyskają świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do języka polskiego i niemieckiego

- będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

Metody pracy

wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu opartego na poruszanych na kursie zagadnieniach.