Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Grammatik? Kein Problem! (poziom B2)

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski/ niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.10.2021 18:00 - 19:30
2. wtorek 9.11.2021 18:00 - 19:30
3. wtorek 16.11.2021 18:00 - 19:30
4. wtorek 23.11.2021 18:00 - 20:00
5. wtorek 7.12.2021 18:00 - 20:00
6. wtorek 14.12.2021 18:00 - 20:00
7. wtorek 21.12.2021 18:00 - 20:00
8. wtorek 4.01.2022 18:00 - 20:00
9. wtorek 11.01.2022 18:00 - 20:00
10. wtorek 18.01.2022 18:00 - 20:00
11. wtorek 25.01.2022 18:00 - 20:00
12. wtorek 1.02.2022 18:00 - 20:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami gramatycznymi z poziomu B2, ich powtórzenie oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce

Kurs prowadzony jest zarówno w języku polskim jak i niemieckim.

Tematyka kursu

 1. Zweiteilige Konnektoren
 2. Das Verb lassen
 3. Wortbildung: Substantive
 4. Wortbildung: Adjektive
 5. Rektion von Adjektiven
 6. Partizip I und II
 7. Nominalisierung
 8. Zustandspassiv
 9. Futur II
 10. Indirekte Rede
 11. Alternativen zum Passiv
 12. Konditionale Konnektoren und Präpositionen
 13. Konsekutive Konnektoren und Präpositionen
 14. Konzessive Konnektoren und Präpositionen

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- będą znali i rozumieli zasady gramatyczne użycia konstrukcji z poziomu B2

- zyskają świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do języka polskiego i niemieckiego

- będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce

Metody pracy

wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu opartego na poruszanych na kursie zagadnieniach.