Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Grammatik? Kein Problem! (poziom C1)

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 2.02.2023 18:30 - 20:00
2. czwartek 9.02.2023 18:30 - 20:00
3. czwartek 16.02.2023 18:30 - 20:00
4. czwartek 23.02.2023 18:30 - 20:00
5. czwartek 2.03.2023 18:30 - 20:00
6. czwartek 9.03.2023 18:30 - 20:00
7. czwartek 16.03.2023 18:30 - 20:00
8. czwartek 23.03.2023 18:30 - 20:00
9. czwartek 30.03.2023 18:30 - 20:00
10. czwartek 13.04.2023 18:30 - 20:00
11. czwartek 20.04.2023 18:30 - 20:00
12. czwartek 11.05.2023 18:30 - 20:00
13. czwartek 18.05.2023 18:30 - 20:00
14. czwartek 25.05.2023 18:30 - 20:00
15. czwartek 1.06.2023 18:30 - 20:00

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami gramatycznymi z poziomu C1 oraz ich utrwalenie za pomocą  różnorodnych ćwiczeń.

Kurs prowadzony jest w języku niemieckim.

Tematyka kursu

  • Subjektive Bedeutung der Modalverben
  • Modalverben und ihre Ersatzformen
  • Trennbare und untrennbare Verben mit durch-, über-, um- und unter-
  • Feste Nomen-Verb-Verbindungen
  • Graduierung von Adjektiven
  • Indirekte Rede
  • Nominalisierung
  • Präpositionen mit Dativ und Genitiv
  • Partizipialsatz
  • Pronomen es

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- będą znali i rozumieli zasady gramatyczne z poziomu C1,

- zyskają świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do języka polskiego i niemieckiego,

- będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Metody pracy

wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu opartego na poruszanych na kursie zagadnieniach.