Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Grammatik? Kein Problem! (poziom C1)

Prowadzący: dr Violetta Frankowska


Liczba godzin: 26


Cena kursu: 355,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: niemiecki


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 25.10.2022 18:45 - 20:15
2. wtorek 8.11.2022 18:45 - 20:15
3. wtorek 15.11.2022 18:45 - 20:15
4. wtorek 22.11.2022 18:45 - 20:15
5. wtorek 29.11.2022 18:45 - 20:15
6. wtorek 6.12.2022 18:45 - 20:15
7. wtorek 13.12.2022 18:45 - 20:15
8. wtorek 20.12.2022 18:45 - 20:15
9. wtorek 10.01.2023 18:45 - 20:15
10. wtorek 17.01.2023 18:45 - 20:15
11. wtorek 24.01.2023 18:45 - 20:15
12. wtorek 31.01.2023 18:45 - 20:15
13. wtorek 7.02.2023 18:45 - 20:15

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami gramatycznymi z poziomu C1 oraz ich utrwalenie za pomocą  różnorodnych ćwiczeń.

Kurs prowadzony jest w języku niemieckim.

Tematyka kursu

 • Subjektive Bedeutung der Modalverben
 • Modalverben und ihre Ersatzformen
 • Trennbare und untrennbare Verben mit durch-, über-, um- und unter-
 • Feste Nomen-Verb-Verbindungen
 • Graduierung von Adjektiven
 • Indirekte Rede
 • Nominalisierung
 • Präpositionen mit Dativ und Genitiv
 • Partizipialsatz
 • Pronomen es

Efekty uczenia się

Po ukończeniu kursu uczestnicy:

- będą znali i rozumieli zasady gramatyczne z poziomu C1,

- zyskają świadomość różnic kulturowych w odniesieniu do języka polskiego i niemieckiego,

- będą potrafili wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.

Metody pracy

wykład z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, praca indywidualna, praca w parach/grupach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (16h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny polegający na rozwiązaniu testu opartego na poruszanych na kursie zagadnieniach.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów