Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki prawno-społeczne

Granice wolności słowa we współczesnej demokracji

Prowadzący: dr Michał Urbańczyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.12.2016
Zamknięcie zapisów: 24.12.2016
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 2.02.2017 18:30 - 20:00
2. czwartek 9.02.2017 18:30 - 20:00
3. czwartek 16.02.2017 18:30 - 20:00
4. czwartek 23.02.2017 18:30 - 20:00
5. czwartek 2.03.2017 18:30 - 20:00
6. czwartek 9.03.2017 18:30 - 20:00
7. czwartek 16.03.2017 18:30 - 20:00
8. czwartek 30.03.2017 18:30 - 20:00
9. czwartek 6.04.2017 18:30 - 20:00
10. czwartek 13.04.2017 18:30 - 20:00
11. czwartek 20.04.2017 18:30 - 20:00
12. czwartek 27.04.2017 18:30 - 20:00
13. czwartek 11.05.2017 18:30 - 20:00
14. czwartek 18.05.2017 18:30 - 20:00
15. czwartek 25.05.2017 18:30 - 20:00

Wydział Prawa i Administracji
al. Niepodległości 53; 61-714 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem wykładu jest przekazanie studentom usystematyzowanej i uporządkowanej wiedzy z zakresu swobody wypowiedzi i jej granic.

Zajęcia przedstawią powyższą problematykę zarówno w odniesieniu do obowiązującego w Polsce prawa (konstytucja, prawo karne, cywilne i inne), jak i regulacji europejskich (m.in. orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka). Przedstawione zostaną także – w celu analizy porównawczej – rozwiązania amerykańskiego systemu prawnego.

Jednocześnie w oparciu o aktualnego wyroki sądów na wykładzie będą dyskutowane wybrane problemy z tego zakresu, m.in.: mowa nienawiści, obraza uczuć religijnych, naruszenie dóbr osobistych, zniesławienie, cenzura w internecie.

Tematyka kursu

  1. Wolność  słowa  jako  fundamentalny  element demokracji liberalnej.
  2. Granice swobody wypowiedzi w Konstytucji RP oraz orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego.
  3. Swoboda wypowiedzi i jej granice w prawie europejskim i orzecznictwie ETPC.
  4. Współczesna amerykańska doktryna wolności słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego.
  5. Granice wolności   słowa   w   prawie   cywilnym   w   kontekście konfliktu  swobody  wypowiedzi  z  innymi  wartościami  prawnie chronionymi.
  6. Wolność prasy a prawo do prywatności i naruszenie dóbr osobistych.
  7. Granice wolności   słowa   w   prawie   karnym  w   kontekście konfliktu  swobody  wypowiedzi  z  innymi  wartościami  prawnie chronionymi
  8. Mowa nienawiści.
  9. Wolność artystyczna a obraza uczuć religijnych.
  10. Swoboda wypowiedzi i jej granice w internecie.

Efekty kształcenia

Potrafi w profesjonalnym zakresie przedstawić sposoby prawnego rozwiązania dowolnego konfliktu społecznego, w który zaangażowane jest prawo do swobody wypowiedzi, zna jego genezę oraz funkcje, jakie pełni w systemie demokratycznym.

Ma pogłębioną wiedzę na temat przepisów prawa dotyczących sfery swobody wypowiedzi oraz zasad wynikających z orzecznictwa sądów międzynarodowych oraz

sądów powszechnych.

Ma pogłębioną wiedzę o teoretycznej istocie swobody wypowiedzi, w szczególności o przypisywanych wolności słowa funkcjach, zadaniach, jej rodzajach i definicjach oraz

współczesnych teoriach.

Metody pracy

Wykład, dyskusja, praca w grupach.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.