Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Grecki i rzymski antyk we współczesnym kinie

Prowadzący: dr Radosław Piętka


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 25.03.2017 13:30 - 14:15
2. sobota 1.04.2017 13:30 - 15:00
3. sobota 8.04.2017 13:30 - 15:00
4. sobota 22.04.2017 13:30 - 15:00
5. sobota 29.04.2017 13:30 - 15:00
6. sobota 6.05.2017 13:30 - 15:00
7. sobota 13.05.2017 13:30 - 15:00
8. sobota 20.05.2017 13:30 - 15:00

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
ul. Fredry 10; 61-701 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiedzy na temat sposobów funkcjonowania tradycji antycznej we współczesnym kinie światowym.

Tematyka kursu

Podczas wykładów będzie mowa zarówno o filmach historycznych przedstawiających czasy starożytne (np. Gladiator, 300, Agora), jak i o filmach będących adaptacjami dzieł literatury antycznej (np. Satyricon, Troja), a także o filmach, które wprawdzie osadzone są w realiach XX czy XXI wieku, ale przywołują również pewne wątki, postaci lub symbole znane z mitologii i literatury antycznej Grecji i Rzymu (np. Czas Apokalipsy, Mulholland Drive, Rzeź, Ida).

Efekty kształcenia

Słuchacze pozyskają wiedzę na temat wykorzystywania we współczesnym kinie antycznych realiów i wątków zaczerpniętych z kultury antycznej

Metody pracy

wykład multimedialny


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.