Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Grywalizacja -gamifikacja- gryfikacja w edukacji

Prowadzący: dr Joanna Staniś-Rzepka


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 23

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 24.10.2023 19:00 - 20:30
2. wtorek 7.11.2023 19:00 - 20:30
3. wtorek 14.11.2023 19:00 - 20:30
4. wtorek 21.11.2023 19:00 - 20:30
5. wtorek 28.11.2023 19:00 - 20:30
6. wtorek 5.12.2023 19:00 - 20:30
7. wtorek 12.12.2023 19:00 - 20:30
8. wtorek 19.12.2023 19:00 - 20:30

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z procesem grywalizacji w edukacji, implementacją gier na grunt edukacyjny oraz zmotywowanie uczestników warsztatów do projektowania zgrywalizowanych zajęć.

Tematyka kursu

 1. Grywalizacja w edukacji. Rozwijanie kompetencji kluczowych.
 2. Implementacja elementów gier na grunt edukacyjny.
 3. Prezentacja gier off i online: escape room, gra 50, gra terenowa, quest, tabu, karuzela wiedzy, gra sytuacyjna, learningapps, kahoot, quizlet, wordwall i inne.

Słowa klucze: grywalizacja, gamifikacja, gryfikacja, komunikacja, edukacja, aktywizacja, motywacja, kompetencje kluczowe

Efekty uczenia się

Uczestnik warsztatów:

 1. Definiuje pojęcie grywalizacji w edukacji.
 2. Podaje przykłady implementacji gier w dydaktyce.
 3. Prezentuje autorskie propozycje gier dydaktycznych /ze szczególnym wskazaniem obszaru wiedzy, etapu edukacyjnego itd.

Metody pracy

 1. Wykład połączony z prezentacją.
 2. Gry dydaktyczne.
 3. Praca zespołowa.

Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin praktyczny – wykonanie i prezentacja wybranej gry dydaktycznej off i online

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów