Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Grzyby- organizmy przyszłości

Prowadzący: prof. dr hab. Marlena Lembicz


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 4.02.2023 10:00 - 13:00
2. środa 8.02.2023 17:00 - 18:30
3. środa 15.02.2023 17:00 - 18:30
4. środa 1.03.2023 17:00 - 18:30
5. środa 8.03.2023 17:00 - 18:30
6. środa 15.03.2023 17:00 - 18:30
7. środa 22.03.2023 17:00 - 18:30
8. środa 29.03.2023 17:00 - 17:45
9. środa 5.04.2023 17:00 - 18:30
10. środa 12.04.2023 17:00 - 17:45
11. środa 19.04.2023 17:00 - 17:45
12. sobota 22.04.2023 11:00 - 13:15

Wydział Biologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 6; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Grzyby to organizmy przyszłości, zostaną na Ziemi w odróżnieniu od innych gatunków, które giną na naszych oczach. Dlaczego? Grzyby to organizmy, które mają w sobie gotowe, sprawdzone w procesie ewolucji, rozwiązania, które umożliwiają im życie w zmieniającym się środowisku. Są z nami już od 1.5 miliarda lat. Mimo ewolucyjnej starości, w ANTROPOCENIE, w którym mają miejsce szybkie zmiany środowiska, niekorzystne dla wielu innych organizmów, z człowiekiem włącznie, mają się dobrze. Występują wszędzie -są w glebie, wodzie i powietrzu, we wszystkich zbadanych dotąd organizmach żywych.

 Proponujemy uczestnikom kursu poznanie (1) różnorodności budowy ciała grzybów, rozmnażania, zarodników, produkowanych metabolitów, strategii życia, bo w tym tkwi ich tzw. moc, (2) wyników badań jaki  trwają nad wykorzystania grzybów w produkcji leków, poprawie kondycji roślin uprawnych i ich ochronie przed patogenami (także grzybowymi), w ochronie środowiska, uwzględniając grzyby endofityczne (prawie nieznane dla nie mykologów), (3) grzybów chronionych w Polsce i koncepcji globalnego mapowania podziemnej sieci strzępek grzybowych, (4) zasad bezpiecznego grzybobrania i ich zastosowanie na warsztatach w terenie.

Tematyka kursu

Tematy wykładów

  1. Królestwo grzybów – 1,5 miliarda lat życia i różnorodność budowy oraz rozmnażania (K. Stawrakakis/M. Lembicz)
  2. Grzybowy internet – biologiczne narzędzie do wymiany informacji i zasobów między organizmami (M. Lembicz)
  3. Metabolity grzybów – aktywność biologiczna do wykorzystania w medycynie (M. Urbaniak)
  4. Grzyby endofityczne – odkrycie XX wieku (W. Wysoczański/M. Lembicz)
  5. Grzyby trujące i nietrujące – przegląd najważniejszych gatunków (M. Urbaniak)
  6. Patogeny grzybowe - 10 najgroźniejszych dla roślin i człowieka oraz sposoby radzenia sobie z nimi (M. Urbaniak)
  7. Grzyby entomopatogene – niebezpieczne dla owadów a wykorzystywane przez człowieka (M. Urbaniak)
  8. Grzyby antyklimatyczne czyli jak biologię grzybów wykorzystujemy do ratowania naszej planety (K. Stawrakakis)
  9. Wykorzystanie grzybów w architekturze, modzie, ekonomii, informatyce i telekomunikacji… (W. Wysoczański)
  10. Ochrona grzybów w Polsce i globalne mapowanie sieci grzybowej (W. Wysoczański)

Efekty uczenia się

Z zakresu wiedzy: (1) zna historię ewolucyjną grzybów opartą na najnowszych faktach, która pozwoliła na utworzenie odrębnego królestwa dla tych organizmów, (2) zna najgroźniejsze patogeny grzybowe dla człowieka, roślin i zwierząt oraz  istniejące  naukowe  sposoby/rozwiązania zapobiegania im, (3) dysponuje wiedzą o najnowszych  innowacjach technologicznych w medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska, które powstały w wyniku wykorzystania  grzybów i ich metabolitów, (5) jest świadomy  konieczności ochrony grzybów zarówno ich owocników jak i  podziemnej sieci strzępek.

Z zakresu umiejętności uczestnik potrafi: (1) wykorzystując naukowe nazewnictwo, odróżnić grzyby najczęściej zbierane i zjadane przez nas od najbardziej niebezpiecznych grzybów trujących, (2) potrafi zastosować zasady zbierania owocników grzybów w terenie, (3) wymienić co najmniej 10 gatunków grzybów najbardziej zagrożonych w Polsce i chronionych oraz je zidentyfikować.

Metody pracy

wykłady oraz jeden warsztat w terenie 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Testowe sprawdzenie ogólnej wiedzy o grzybach i umiejętności rozpoznawania 20 gatunków grzybów jadalnych i trujących.