Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki społeczne

Herezje i ich wpływ na kształt kultury europejskiej

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Artur Jocz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 340,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.10.2018 17:30 - 19:00
2. czwartek 25.10.2018 17:30 - 19:00
3. czwartek 8.11.2018 17:30 - 19:00
4. czwartek 15.11.2018 17:30 - 19:00
5. czwartek 22.11.2018 17:30 - 19:00
6. czwartek 29.11.2018 17:30 - 19:00
7. czwartek 6.12.2018 17:30 - 19:00
8. czwartek 13.12.2018 17:30 - 19:00
9. czwartek 20.12.2018 17:30 - 19:00
10. czwartek 3.01.2019 17:30 - 19:00
11. czwartek 10.01.2019 17:30 - 19:00
12. czwartek 17.01.2019 17:30 - 19:00
13. czwartek 24.01.2019 17:30 - 19:00
14. czwartek 31.01.2019 17:30 - 19:00
15. czwartek 7.02.2019 17:30 - 19:00

Wydział Nauk Społecznych
ul. Szamarzewskiego 89; 60-568 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie słuchaczy z naturą archetypicznych herezji (np. gnostycyzm), które zaangażowały się w spór z formującym się chrześcijaństwem i wpłynęły na kształt kultury europejskiej. Wykształcenie umiejętności dostrzegania wpływu owych koncepcji religijno-filozoficznych w różnych wymiarach rzeczywistości kulturowej (np. religia, sztuka).

Tematyka kursu

Kurs daje słuchaczowi wiedzę m.in. o nauczaniu gnostyckim, teozoficznym, antropozoficznym, które w historii kultury europejskiej zostały uznane przez chrześcijaństwo za manifestację myślenia heretyckiego. Jednocześnie te koncepcje filozoficzno-religijne wywoływały duże zainteresowanie wśród wszelkiego rodzaju poszukiwaczy duchowości i artystów. Dlatego można dostrzec obecność owych religijno-filozoficznych szkół w różnych przejawach europejskiej aktywności kulturowej.   

Efekty kształcenia

Uczestnik wie o istnieniu w kulturze europejskiej archetypicznych herezji (np. gnostycyzm, neognoza) oraz rozumie ich naturę. Potrafi rozpoznawać tego rodzaju nauczanie w różnych manifestacjach kultury europejskiej, np. religia, sztuka, literatura, film. Potrafi również dostrzec wartość nieortodoksyjnego myślenia dla rozwoju kultury europejskiej.

Metody pracy

Lektura tekstów źródłowych (np. gnostyckich ewangelii, tekstów antropozoficznych) oraz tzw. literatury przedmiotu. Następnie wspólne interpretowanie, dyskutowanie i poszukiwanie ich recepcji np. w obszarze duchowości (np. mistyka), sztuki (np. Piet Mondrian), literatury (np. Bruno Schulz), filmu.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ma charakter rozmowy/ dyskusji wokół sformułowanych zagadnień.