Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Hieroglify egipskie

Prowadzący: dr Andrzej Ćwiek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 240,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 11.10.2021
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 22.10.2021 17:00 - 18:30
2. piątek 29.10.2021 17:00 - 18:30
3. piątek 5.11.2021 17:00 - 18:30
4. piątek 12.11.2021 17:00 - 18:30
5. piątek 19.11.2021 17:00 - 18:30
6. piątek 26.11.2021 17:00 - 18:30
7. piątek 3.12.2021 17:00 - 18:30
8. piątek 10.12.2021 17:00 - 19:15
9. piątek 17.12.2021 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z egipskimi hieroglifami, ich genezą, charakterem i rolą jaką to szczególne pismo odgrywało w cywilizacji starożytnego Egiptu.

Tematyka kursu

Podstawy klasycznego języka egipskiego (Middle Egyptian), wprowadzenie w zagadnienia struktury i funkcji pisma hieroglificznego na szerokim tle kultury okresu faraońskiego. Nacisk położony jest na materialny i ideologiczny kontekst tekstów, a także na związki pisma i sztuki.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik posiadać będzie umiejętność samodzielnego odczytywania najprostszych tekstów hieroglificznych.

Metody pracy

Wykład prowadzącego, z elementami ćwiczeń i pracy ze słownikami.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.