Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Hieroglify egipskie

Prowadzący: dr Andrzej Ćwiek


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.11.2017
Zamknięcie zapisów: 17.12.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.01.2018 17:00 - 18:30
2. czwartek 25.01.2018 17:00 - 18:30
3. czwartek 1.02.2018 17:00 - 18:30
4. czwartek 8.02.2018 17:00 - 18:30
5. czwartek 15.02.2018 17:00 - 18:30
6. czwartek 22.02.2018 17:00 - 18:30
7. czwartek 1.03.2018 17:00 - 18:30
8. czwartek 8.03.2018 17:00 - 18:30

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z egipskimi hieroglifami, ich genezą, charakterem i rolą jaką to szczególne pismo odgrywało w cywilizacji starożytnego Egiptu.

Tematyka kursu

Podstawy klasycznego języka egipskiego (Middle Egyptian), wprowadzenie w zagadnienia struktury i funkcji pisma hieroglificznego na szerokim tle kultury okresu faraońskiego. Nacisk położony jest na materialny i ideologiczny kontekst tekstów, a także na związki pisma i sztuki.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik posiadać będzie umiejętność samodzielnego odczytywania najprostszych tekstów hieroglificznych.

Metody pracy

Wykład prowadzącego, z elementami ćwiczeń i pracy ze słownikami.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny (dla chętnych, którzy chcą otrzymać certyfikat ukończenia kursu).

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów