Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Hieroglify egipskie

Prowadzący: dr Andrzej Ćwiek


Liczba godzin: 18


Cena kursu: 220,00 zł


Forma zajęć: ćwiczenia


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 7.09.2018
Zamknięcie zapisów: 30.09.2018
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 30

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 18.10.2018 17:00 - 18:30
2. czwartek 25.10.2018 17:00 - 18:30
3. czwartek 8.11.2018 17:00 - 18:30
4. czwartek 15.11.2018 17:00 - 18:30
5. czwartek 22.11.2018 17:00 - 18:30
6. czwartek 29.11.2018 17:00 - 18:30
7. czwartek 6.12.2018 17:00 - 18:30
8. czwartek 13.12.2018 17:00 - 18:30
9. czwartek 20.12.2018 17:00 - 18:30

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z egipskimi hieroglifami, ich genezą, charakterem i rolą jaką to szczególne pismo odgrywało w cywilizacji starożytnego Egiptu.

Tematyka kursu

Podstawy klasycznego języka egipskiego (Middle Egyptian), wprowadzenie w zagadnienia struktury i funkcji pisma hieroglificznego na szerokim tle kultury okresu faraońskiego. Nacisk położony jest na materialny i ideologiczny kontekst tekstów, a także na związki pisma i sztuki.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu uczestnik posiadać będzie umiejętność samodzielnego odczytywania najprostszych tekstów hieroglificznych.

Metody pracy

Wykład prowadzącego, z elementami ćwiczeń i pracy ze słownikami.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (11h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny (dla chętnych, którzy chcą otrzymać certyfikat ukończenia kursu).