Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Hieroglify egipskie część II. Lektura tekstów

Prowadzący: dr Andrzej Ćwiek


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 290,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 18.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 1.04.2022 17:00 - 18:30
2. piątek 8.04.2022 17:00 - 18:30
3. piątek 15.04.2022 17:00 - 18:30
4. piątek 22.04.2022 17:00 - 18:30
5. piątek 29.04.2022 17:00 - 18:30
6. piątek 6.05.2022 17:00 - 18:30
7. piątek 13.05.2022 17:00 - 18:30
8. piątek 20.05.2022 17:00 - 18:30
9. piątek 27.05.2022 17:00 - 18:30
10. piątek 3.06.2022 17:00 - 18:30

Wydział Archeologii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników z przykładowymi tekstami w klasycznym języku egipskim, reprezentatywnymi dla różnych epok i obszarów egipskiej kultury.

Tematyka kursu

Lektura typowych tekstów z różnych okresów, możliwych do odczytania dla uczniów po podstawowym kursie egipskich hieroglifów. Omawiane są podpisy do scen w dekoracji świątyń i grobowców, mowy bogów, formuła ofiarna, formuła dedykacyjna. Nacisk położony jest na historyczny, materialny i ideologiczny kontekst tekstów, a także na związki pisma i sztuki.

Efekty uczenia się

Umiejętność samodzielnego odczytywania nieco bardziej złożonych tekstów hieroglificznych.

Metody pracy

prezentacja prowadzącego, z elementami ćwiczeń.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny.