Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Historia designu

Prowadzący: mgr Julia Błaszczyńska


Liczba godzin: 16


Cena kursu: 180,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 17.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 20.04.2023 18:30 - 20:00
2. czwartek 27.04.2023 18:30 - 20:00
3. czwartek 4.05.2023 18:30 - 20:00
4. czwartek 11.05.2023 18:30 - 20:00
5. czwartek 18.05.2023 18:30 - 20:00
6. czwartek 25.05.2023 18:30 - 20:00
7. czwartek 1.06.2023 18:30 - 20:00
8. czwartek 8.06.2023 18:30 - 20:00

Wydział Historii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

przekazanie wiedzy z zakresu historii i teorii wzornictwa od czasów pierwszej rewolucji przemysłowej do końca XX wieku.

Tematyka kursu

Od kilku lat historia designu przestaje być prostą obserwacją zmieniających się form przedmiotów, a staje się opowieścią o człowieku, który poprzez projektowanie, wytwarzanie i użytkowanie konkretnych rzeczy zostawia na Ziemi świadectwo swojej cywilizacji i swojego pokolenia. Czego możemy dowiedzieć się o człowieku przyglądając się przedmiotom, którymi się otacza? Z czego wynikają formy, materiały i rodzaje tych obiektów? Poprzez analizę ikon wzornictwa europejskiego opowiem o zmieniającym się społeczeństwie ostatnich 200 lat.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu uczestnik posiada wiedzę w następujących obszarach tematycznych:

-historia nurtów i tendencji z obszaru historii wzornictwa na kontynencie europejskim

-fachowa terminologia dotycząca designu

-wybrane zagadnienia metodologii badań wzornictwa

Po zakończeniu kursu słuchacz:

Zna i rozumie nurty występujące w historii wzornictwa.

Zna i rozumie terminologię, teorię i wybraną metodologię badań nad historią wzornictwa.

Potrafi rozpoznać kanoniczne dzieła wzornicze i technikę ich wykonania, osadzić w odpowiednim nurcie, przypisać autora.

Metody pracy

Wykład z prezentacją multimedialną wybranych zagadnień, wykład konwersatoryjny


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (10h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.