Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Historia fotografii

Prowadzący: mgr Marek Sulik


Liczba godzin: 34


Cena kursu: 420,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 30.11.2020
Zamknięcie zapisów: 23.12.2020
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. piątek 22.01.2021 15:00 - 16:30
2. piątek 29.01.2021 15:00 - 16:30
3. piątek 5.02.2021 15:00 - 16:30
4. piątek 12.02.2021 15:00 - 16:30
5. piątek 19.02.2021 15:00 - 16:30
6. piątek 26.02.2021 15:00 - 16:30
7. piątek 5.03.2021 15:00 - 16:30
8. piątek 12.03.2021 15:00 - 16:30
9. piątek 19.03.2021 15:00 - 16:30
10. piątek 26.03.2021 15:00 - 16:30
11. piątek 9.04.2021 15:00 - 16:30
12. piątek 16.04.2021 15:00 - 16:30
13. piątek 23.04.2021 15:00 - 16:30
14. piątek 30.04.2021 15:00 - 16:30
15. piątek 7.05.2021 15:00 - 16:30
16. piątek 14.05.2021 15:00 - 16:30
17. piątek 21.05.2021 15:00 - 16:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem kursu jest uzyskanie przez uczestnika kursu umiejętności odtworzenia omówionych zagadnień z zakresu historii fotografii i kultury wizualnej. Słuchacz jest w stanie interpretować zagadnienia w oparciu o wiedzę przyswojoną na zajęciach, jak również własne przemyślenia i wnioski.

Efekty kształcenia

Program kursu obejmuje prezentację i analizę najbardziej reprezentatywnych przykładów fotografii światowej (autorzy i kierunki) charakterystycznej dla kolejnych etapów rozwoju tego medium.

Słuchacz zyskuje wiedzę z zakresu dziejów fotografii powszechnej w ujęciu chronologicznym i tematycznym.

Słuchacz dostrzega zależności pomiędzy wydarzeniami występującymi w ramach rozwoju i przekształceń medium fotografii.

Słuchacz rozpoznaje i rozumie zjawiska historyczno-artystyczne powiązanymi z fotografią w odniesieniu do przeszłości i współczesności. Słuchacz opanowuje podstawową terminologię fachową z zakresu szeroko pojętej kultury wizualnej.

Metody pracy

Wykład połączony z prezentacją fotografii, podczas zajęć uczestnik ma możliwość aktywnego uczestnictwa, podjęcia dyskusji, zaproponowania własnych interpretacji. Oprócz fotografii przedstawianych przez prowadzącego kurs, słuchacz ma możliwość zaprezentowania fotografii wskazanych przez siebie i włączenia ich w tok dyskusji


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (20h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny