Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Historia i literatura w XX wieku w Polsce. Rozważania maturalne

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Małgorzata Praczyk


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 330,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 30.03.2022 18:00 - 19:30
2. środa 6.04.2022 18:00 - 19:30
3. środa 13.04.2022 18:00 - 19:30
4. środa 20.04.2022 18:00 - 19:30
5. środa 27.04.2022 18:00 - 19:30
6. środa 4.05.2022 18:00 - 19:30
7. środa 11.05.2022 18:00 - 19:30
8. środa 18.05.2022 18:00 - 19:30
9. środa 25.05.2022 18:00 - 19:30
10. środa 1.06.2022 18:00 - 19:30
11. środa 8.06.2022 18:00 - 19:30
12. środa 15.06.2022 18:00 - 20:15

Wydział Historii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs prowadzony będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest prezentacja wybranych, węzłowych problemów polskiej historii XX wieku i ich literackich ujęć. Literatura i historiografia inspirują się nawzajem do stawiania pytań o przebieg wydarzeń z przeszłości oraz ich współczesną interpretację. Podczas zajęć wykorzystana zostanie historiografia i literatura z różnych obiegów czytelniczych, w tym niezależna i popularna, a także aktualna eseistyka i biografistyka.

Tematyka kursu

 1. Polska po I wojnie światowej i fundamenty demokracji parlamentarnej
 2. Umacnianie się władzy niepodległej polski w jej początkach w powieści Generał Barcz Juliusza Kadena-Bandrowskiego
 3. Wielokulturowość II Rzeczpospolitej i polski antysemityzm tego okresu
 4. Obraz II Rzeczpospolitej w powieści Król Szczepana Twardocha
 5. „Paradoks Auschwitz” – refleksja nad historią Holocaustem na terenach okupowanych
 6. Literackie reprezentacje Holocaustu
 7. „Ziemie Odzyskane” w doświadczeniu osadników
 8. Porzucanie i oswajanie (po)niemieckiego świata w Hannemanie Stefana Chwina
 9. Historia społeczna PRL do 1968 roku
 10. Literacki obraz społeczeństwa w PRL do roku 1968
 11. Historia społeczna PRL od 1968 roku
 12. Literacki obraz społeczeństwa w PRL od roku 1968
 13. Byliśmy głupi – spojrzenia na transformację ustrojową 25 lat później
 14. Pokolenie transformacji ustrojowej w powieści pisarek i pisarzy przełomu wieków
 15. Czuła narratorka – empatia historyczna w powieściach Olgi Tokarczuk

Efekty uczenia się

W zakresie wiedzy: po zakończeniu zajęć uczestnicy znają historię i literackie reprezentacje następujących zagadnień: budowanie fundamentów demokracji parlamentarnej w dwudziestoleciu międzywojennym, wielokulturowy charakter społeczeństwa II Rzeczpospolitej, Holokaust, powojenne migracje na „Ziemie Odzyskane” oraz niemieckie wysiedlenia, historia PRL i transformacja ustrojowa.

W zakresie umiejętności: po zakończeniu zajęć uczestnicy potrafią formułować rzeczowe wypowiedzi na temat węzłowych problemów historii XX wieku w powiązaniu z literaturą polską opisującą te problemy; dyskutować na trudne tematy związane z historią XX wieku.

W zakresie kompetencji społecznych: po zakończeniu zajęć uczestnicy wykazują zrozumienie względem złożonych problemów historii Polski XX wieku, potrafią dyskutować na tematy związane z relacjami międzykulturowymi oraz historią społeczną i dostrzegać ich współczesne wcielenia.

Metody pracy

wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, elementy ćwiczeń, pokaz audio-wideo


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.