Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Historia i literatura w XX wieku w Polsce. Rozważania maturalne

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Małgorzata Praczyk


Liczba godzin: 25


Cena kursu: 345,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 16.09.2022
Zamknięcie zapisów: 4.10.2022
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 26.10.2022 17:30 - 19:00
2. środa 2.11.2022 17:30 - 19:00
3. środa 9.11.2022 17:30 - 19:00
4. środa 16.11.2022 17:30 - 19:00
5. środa 23.11.2022 17:30 - 19:00
6. środa 30.11.2022 17:30 - 19:00
7. środa 7.12.2022 17:30 - 19:00
8. środa 14.12.2022 17:30 - 19:00
9. środa 21.12.2022 17:30 - 19:00
10. środa 4.01.2023 17:30 - 19:00
11. środa 11.01.2023 17:30 - 19:00
12. środa 18.01.2023 17:30 - 19:45

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs prowadzony będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest prezentacja wybranych, węzłowych problemów polskiej historii XX wieku i ich literackich ujęć. Literatura i historiografia inspirują się nawzajem do stawiania pytań o przebieg wydarzeń z przeszłości oraz ich współczesną interpretację. Podczas zajęć wykorzystana zostanie historiografia i literatura z różnych obiegów czytelniczych, w tym niezależna i popularna, a także aktualna eseistyka i biografistyka.

Tematyka kursu

 1. Polska po I wojnie światowej i fundamenty demokracji parlamentarnej
 2. Umacnianie się władzy niepodległej polski w jej początkach w powieści Generał Barcz Juliusza Kadena-Bandrowskiego
 3. Wielokulturowość II Rzeczpospolitej i polski antysemityzm tego okresu
 4. Obraz II Rzeczpospolitej w powieści Król Szczepana Twardocha
 5. „Paradoks Auschwitz” – refleksja nad historią Holocaustem na terenach okupowanych
 6. Literackie reprezentacje Holocaustu
 7. „Ziemie Odzyskane” w doświadczeniu osadników
 8. Porzucanie i oswajanie (po)niemieckiego świata w Hannemanie Stefana Chwina
 9. Historia społeczna PRL do 1968 roku
 10. Literacki obraz społeczeństwa w PRL do roku 1968
 11. Historia społeczna PRL od 1968 roku
 12. Literacki obraz społeczeństwa w PRL od roku 1968
 13. Byliśmy głupi – spojrzenia na transformację ustrojową 25 lat później
 14. Pokolenie transformacji ustrojowej w powieści pisarek i pisarzy przełomu wieków
 15. Czuła narratorka – empatia historyczna w powieściach Olgi Tokarczuk

Efekty uczenia się

W zakresie wiedzy: po zakończeniu zajęć uczestnicy znają historię i literackie reprezentacje następujących zagadnień: budowanie fundamentów demokracji parlamentarnej w dwudziestoleciu międzywojennym, wielokulturowy charakter społeczeństwa II Rzeczpospolitej, Holokaust, powojenne migracje na „Ziemie Odzyskane” oraz niemieckie wysiedlenia, historia PRL i transformacja ustrojowa.

W zakresie umiejętności: po zakończeniu zajęć uczestnicy potrafią formułować rzeczowe wypowiedzi na temat węzłowych problemów historii XX wieku w powiązaniu z literaturą polską opisującą te problemy; dyskutować na trudne tematy związane z historią XX wieku.

W zakresie kompetencji społecznych: po zakończeniu zajęć uczestnicy wykazują zrozumienie względem złożonych problemów historii Polski XX wieku, potrafią dyskutować na tematy związane z relacjami międzykulturowymi oraz historią społeczną i dostrzegać ich współczesne wcielenia.

Metody pracy

wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, elementy ćwiczeń, pokaz audio-wideo


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (15h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów