Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Historia i literatura wobec wielkich wyzwań XX wieku w Polsce

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Małgorzata Praczyk


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 370,00 zł


Forma zajęć: wykłady + warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 17.09.2021
Zamknięcie zapisów: 4.10.2021
Min. liczba uczestników: 18
Limit miejsc: 22

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. poniedziałek 25.10.2021 16:45 - 18:15
2. poniedziałek 8.11.2021 16:45 - 18:15
3. poniedziałek 15.11.2021 16:45 - 18:15
4. poniedziałek 22.11.2021 16:45 - 18:15
5. poniedziałek 29.11.2021 16:45 - 18:15
6. poniedziałek 6.12.2021 16:45 - 18:15
7. poniedziałek 13.12.2021 16:45 - 18:15
8. poniedziałek 20.12.2021 16:45 - 18:15
9. poniedziałek 10.01.2022 16:45 - 18:15
10. poniedziałek 17.01.2022 16:45 - 18:15
11. poniedziałek 24.01.2022 16:45 - 18:15
12. poniedziałek 31.01.2022 16:45 - 18:15
13. poniedziałek 7.02.2022 16:45 - 18:15
14. poniedziałek 14.02.2022 16:45 - 18:15
15. poniedziałek 21.02.2022 16:45 - 18:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Celem zajęć jest prezentacja wybranych, węzłowych problemów polskiej historii XX wieku i ich literackich ujęć. Literatura i historiografia inspirują się nawzajem do stawiania pytań o przebieg wydarzeń z przeszłości oraz ich współczesną interpretację. Podczas zajęć wykorzystana zostanie historiografia i literatura z różnych obiegów czytelniczych, w tym niezależna i popularna, a także aktualna eseistyka i biografistyka.

Tematyka kursu

 1. Polska po I wojnie światowej i fundamenty demokracji parlamentarnej
 2. Umacnianie się władzy niepodległej polski w jej początkach w powieści Generał Barcz Juliusza Kadena-Bandrowskiego
 3. Wielokulturowość II Rzeczpospolitej i polski antysemityzm tego okresu
 4. Obraz II Rzeczpospolitej w powieści Król Szczepana Twardocha
 5. „Paradoks Auschwitz” – refleksja nad historią Holocaustem na terenach okupowanych
 6. Literackie reprezentacje Holocaustu
 7. „Ziemie Odzyskane” w doświadczeniu osadników
 8. Porzucanie i oswajanie (po)niemieckiego świata w Hannemanie Stefana Chwina
 9. Historia społeczna PRL do 1968 roku
 10. Literacki obraz społeczeństwa w PRL do roku 1968
 11. Historia społeczna PRL od 1968 roku
 12. Literacki obraz społeczeństwa w PRL od roku 1968
 13. Byliśmy głupi – spojrzenia na transformację ustrojową 25 lat później
 14. Pokolenie transformacji ustrojowej w powieści pisarek i pisarzy przełomu wieków
 15. Czuła narratorka – empatia historyczna w powieściach Olgi Tokarczuk

Efekty uczenia się

W zakresie wiedzy: po zakończeniu zajęć uczestnicy znają historię i literackie reprezentacje następujących zagadnień: budowanie fundamentów demokracji parlamentarnej w dwudziestoleciu międzywojennym, wielokulturowy charakter społeczeństwa II Rzeczpospolitej, Holokaust, powojenne migracje na „Ziemie Odzyskane” oraz niemieckie wysiedlenia, historia PRL i transformacja ustrojowa.

W zakresie umiejętności: po zakończeniu zajęć uczestnicy potrafią formułować rzeczowe wypowiedzi na temat węzłowych problemów historii XX wieku w powiązaniu z literaturą polską opisującą te problemy; dyskutować na trudne tematy związane z historią XX wieku.

W zakresie kompetencji społecznych: po zakończeniu zajęć uczestnicy wykazują zrozumienie względem złożonych problemów historii Polski XX wieku, potrafią dyskutować na tematy związane z relacjami międzykulturowymi oraz historią społeczną i dostrzegać ich współczesne wcielenia.

Metody pracy

wykład problemowy, wykład konwersatoryjny, pokaz audio-wideo


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.