Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Historia i sztuka Bizancjum

Prowadzący: dr Justyna Sprutta


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 320,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. sobota 21.10.2023 8:00 - 12:00
2. sobota 28.10.2023 8:00 - 12:00
3. sobota 4.11.2023 8:00 - 12:00
4. sobota 18.11.2023 8:00 - 12:00
5. sobota 25.11.2023 8:00 - 12:00
6. sobota 2.12.2023 8:00 - 12:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

- przybliżenie historii religijnej i sakralnej sztuki bizantyńskiej

- umiejętność datowania dzieł sztuki bizantyńskiej

- pogłębienie wiedzy na temat teologii sztuki bizantyńskiej

- zapoznanie się z filozofią sztuki bizantyńskiej

- umiejętność rozróżniania stylów w sztuce bizantyńskiej

- poznanie związków sztuki bizantyńskiej z chrześcijańskim Zachodem

Tematyka kursu

- historia sztuki bizantyńskiej

- filozofia i teologia sztuki bizantyńskiej

- artystyczny mecenat cesarzy Bizancjum

- interpretacja wybranych dzieł sztuki bizantyńskiej

- wielcy twórcy sztuki bizantyńskiej

- ortokanoniczność w sztuce

- głos Kościoła o sztuce

- ikonoklazm bizantyński

- Libri Carolini i rozejście się dróg

Efekty uczenia się

- student/ka zna historię religijnej i sakralnej sztuki bizantyńskiej

- student/ka potrafi datować dzieła sztuki bizantyńskiej i zna ich techniki

- student/ka zna teologię i filozofię sztuki bizantyńskiej

Metody pracy

- wykład

- dyskusja

- multimedia (prezentacja, film)


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

- test z rozróżniania i datowania dzieł sztuki bizantyńskiej

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów