Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne [kursy zdalne]

Historia kina amerykańskiego- wybrane zagadnienia

Prowadzący: mgr Adam Marciniak


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 170,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 31.12.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 26.01.2023 17:30 - 19:00
2. czwartek 2.02.2023 17:30 - 19:00
3. czwartek 9.02.2023 17:30 - 20:15
4. czwartek 16.02.2023 17:30 - 19:00
5. czwartek 23.02.2023 17:30 - 19:00
6. czwartek 2.03.2023 17:30 - 19:00
7. czwartek 9.03.2023 17:30 - 19:00

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

zwięzłe przedstawienie historii amerykańskiej kinematografii, jej ewolucji oraz osobliwości. Omówienie genezy wybranych gatunków filmowych charakterystycznych dla kina amerykańskiego. Analiza przyczyn i sposobów wprowadzania ograniczeń wolności twórczości artystycznej z perspektywy obowiązywania tzw. Kodeksu Haysa.  

Tematyka kursu

- przedstawienie początków formowania się amerykańskiego przemysłu filmowego,

- analiza gatunków filmowych charakterystycznych dla kina amerykańskiego,

- rozważania nad przyczynami, skutkami i sposobami wprowadzenia cenzury filmowej, w szczególności analiza postanowień tzw. Kodeksu Haysa. 

Efekty uczenia się

Uczestnik potrafi przedstawić rys historyczny kina amerykańskiego, zna podstawowe pojęcia związane z początkiem kina, potrafi wymienić gatunki filmowe charakterystyczne dla amerykańskiej kinematografii. Posiada ogólną wiedzę dotyczącą kształtowania się cenzury w kinie amerykańskim, w szczególności potrafi omówić genezę i wpływ tzw. Kodeksu Haysa na sposób funkcjonowania amerykańskiego przemysłu filmowego. 

Metody pracy

Wykład, prezentacje multimedialne, dyskusja


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Test pisemny.