Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki przyrodnicze i ścisłe

Historia obliczeń

Prowadzący: dr Izabela Bondecka-Krzykowska


Liczba godzin: 20


Cena kursu: 230,00 zł


Forma zajęć: warsztaty


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 20
Limit miejsc: 25

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.03.2017 17:00 - 18:30
2. wtorek 28.03.2017 17:00 - 18:30
3. wtorek 4.04.2017 17:00 - 18:30
4. wtorek 11.04.2017 17:00 - 18:30
5. wtorek 25.04.2017 17:00 - 18:30
6. wtorek 9.05.2017 17:00 - 18:30
7. wtorek 16.05.2017 17:00 - 18:30
8. wtorek 23.05.2017 17:00 - 18:30
9. wtorek 30.05.2017 17:00 - 18:30
10. wtorek 6.06.2017 17:00 - 18:30

Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Umultowska 87; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem kursu jest zapoznanie słuchaczy z głównymi faktami dotyczącymi historii obliczeń. Przedstawione zostaną historyczne sposobami zapisywania liczb oraz ciekawe metody rachunkowe, ze szczególnym uwzględnieniem historii arabskiego systemu liczbowego. Omówione zostaną techniki pokazywania liczb i liczenia na palcach. Uczestnicy poznają zasady obliczeń na deskach rachunkowych (abakach), liczydłach (słowiańskim, sorobanie, suan-panie i na szczotach), na suwaku logarytmicznym oraz na pałeczkach Nepera. Podczas warsztatów będą mogli spróbować swoich sił w obliczeniach na tych przyrządach.

Tematyka kursu

 1. Początki liczenia, powstanie bazy, pierwotne metody rachunkowe, ewolucja pojęcia liczby.
 2. Pokazywanie liczb i liczenie na palcach.
 3. Sposoby zapisu liczb, ciekawe metody rachunkowe oraz przyrządu ułatwiające liczenie stosowane przez: Egipcjan, Babilończyków, Chińczyków, Majów i Azteków, Greków, Inków,
 4. Historia powstania oraz rozpowszechnienia się numeracji arabskiej.
 5. Pierwsze maszyny liczące (w tym pierwsze polskie urządzenia).
 6. Maszyna analityczna jako pierwowzór współczesnych komputerów.
 7. Krótka historia komputerów z uwzględnieniem wybranych wątków z historii polskiej informatyki.

Efekty kształcenia

Słuchacz po ukończeniu kursu:

 • zna historyczne systemy liczbowe pochodzące z: Egiptu, Babilonii, Chin, Grecji, Rzymu oraz wykorzystywane przez Inków, Majów i Azteków,
 • potrafi odczytać i zapisać liczby w tych systemach,
 • zna sposoby przedstawiania liczb na palcach i potrafi wykonywać obliczenia na palcach
 • zna i potrafi zastosować w praktyce podstawowe metody rachunkowe pochodzące z różnych miejsc i epok historycznych,
 • zna historię arabskiego systemu liczbowego, w tym: pochodzenie cyfr arabskich, powstanie metod rachunkowych oraz historię upowszechnienia tego systemu w Europie,
 • potrafi wykonywać obliczenia na deskach rachunkowych (abakach), liczydłach (słowiańskim, sorobanie, suan-panie i na szczotach), na suwaku logarytmicznym oraz na pałeczkach Nepera
 • zna podstawowe fakty dotyczące historii pierwszych maszyn liczących i historii komputerów, w szczególności osiągnięcia Polaków w tym zakresie.

Metody pracy

wykład, ćwiczenia, praca w grupach


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (12h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Dla tego kursu nie wprowadzono jeszcze informacji o egzaminie końcowym.