Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Historia pisma

Prowadzący: mgr Wawrzyniec Kryza


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.09.2017
Zamknięcie zapisów: 25.09.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 12.10.2017 18:00 - 19:30
2. czwartek 19.10.2017 18:00 - 19:30
3. czwartek 26.10.2017 18:00 - 19:30
4. czwartek 9.11.2017 18:00 - 19:30
5. czwartek 16.11.2017 18:00 - 19:30
6. czwartek 23.11.2017 18:00 - 19:30
7. czwartek 30.11.2017 18:00 - 19:30
8. czwartek 7.12.2017 18:00 - 19:30
9. czwartek 14.12.2017 18:00 - 19:30
10. czwartek 21.12.2017 18:00 - 19:30
11. czwartek 4.01.2018 18:00 - 19:30
12. czwartek 11.01.2018 18:00 - 19:30
13. czwartek 18.01.2018 18:00 - 19:30
14. czwartek 25.01.2018 18:00 - 19:30
15. czwartek 1.02.2018 18:00 - 19:30

Szkoła Językowa UAM
ul. 28 Czerwca 1956 nr 198; 61-485 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

 • Zapoznanie z zagadnieniami związanymi z historią pisma.
 • Wzbogacenie wiedzy o języku polskim o innych językach świata.

Tematyka kursu

 • Czym jest pismo?
 • Pismo klinowe.
 • Hieroglify egipskie.
 • Hieroglify Majów.
 • Pismo chińskie.
 • Pismo japońskie.
 • Pisma krajów Azji.
 • Pisma konsonantyczne – hebrajski i arabski.
 • Sanskryt.
 • Pismo linearne A i B, alfabet grecki.
 • Pismo Etrusków i początki pisma łacińskiego.
 • Systemy pisma w Europie.
 • Historia polskiej ortografii.
 • Konsekwencje pisma i piśmienności. 
 • Pisma nieodszyfrowane i sztuczne.

Efekty kształcenia

Słuchacz

 • zyskuje wiedzę na temat istoty pisma, jego początków oraz rozwoju w różnych kulturach.
 • potrafi rozpoznać i wskazać różnice pomiędzy różnymi systemami pisma.
 • rozumie zasady rządzące polską ortografią i ich historyczne uwarunkowania.
 • potrafi dostrzec rolę pisma w kulturze i sztuce.

Metody pracy

warsztaty


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Przy każdym kursie znajdziesz informację o aktualnej liczbie kandydatów zapisanych na kurs. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

 • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
 • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 • Regulamin kursów