Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy stacjonarne

Historia Polski pełna mitów? Jak opowiedzieć nasze dzieje bez publicystycznego zadęcia

Prowadzący: Prof. zw. dr hab Karol Olejnik


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 170,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 24.02.2023
Zamknięcie zapisów: 12.03.2023
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 29.03.2023 16:45 - 18:15
2. środa 5.04.2023 16:45 - 18:15
3. środa 12.04.2023 16:45 - 18:15
4. środa 19.04.2023 16:45 - 18:15
5. środa 26.04.2023 16:45 - 18:15
6. środa 10.05.2023 16:45 - 18:15
7. środa 17.05.2023 16:45 - 19:00

Wydział Historii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie stacjonarnej.

 

Cele kursu

Analiza problematyki naszych dziejów z dążeniem do krytycznej analizy i wyszukiwania wątków dalekich od prawdy a głęboko utrwalonych w powszechnym postrzeganiu naszej przeszłości. Próba odpowiedzi na pytanie dotyczące przyczyn utrwalenia tych mitów (pół prawd) z jednoczesnym wykazaniem ich negatywnych skutków zwłaszcza dla kultury politycznej . Próba krytycznego namysłu nad współczesną kulturą polityczną Polaków w kontekście wyzwań płynących z budowy wspólnoty europejskiej.

Tematyka kursu

Obecność mitu w świadomości historycznej, przyczyny ich utrwalania; Pozytywne czy negatywne rezultaty obecności mitów dla myślenia o przeszłości narodowej i państwowej w kontekście wyzwań współczesności;  Polonus militans? Mit polskiego mężczyzny jako wojownika;  Sarmackie postrzeganie naszej roli w dziejach Europy;  Mit zagrożenia zewnętrznego jako decydującej przyczyny upadku Rzeczypospolitej;  Powstańcze imaginarium w naszych dziejach;  Mit „zdrady Zachodu” u progu II Rzeczypospolitej;  Mit „pięknego dwudziestolecia” międzywojennego;  Mit powszechnego odrzucenie nowej rzeczywistości polityczno-społecznej i gospodarczej po 1945 roku;  Mit groźby utraty naszej tożsamości narodowej po wejściu polski do Unii Europejskiej; Umizgi polityków do historii i skutki tego procederu dla świadomości politycznej Polaków.  

Efekty uczenia się

Umiejętność krytycznej oceny czasów minionych w kontekście wyzwań czasów współczesnych. Nie w celu „upadku na kolana” czy uprawiana „polityki wstydu” (proszę wybaczyć ten publicystyczny bełkot), ale dla wykazania słuchaczom wykładów, że istotnie historia może być magistra vitae. Rezultatem tych spotkań winno być  wykazanie, że warunkiem budowania współczesnego społeczeństwa (na miarę czekających nas wyzwań) jest jego kultura polityczna, oparta nie na opiniach wszystkowiedzących polityków, ale na krytycznym oglądzie rzeczywistości a do tego znajomość dziejów ojczystych (bez zbędnych „przydatków” mitycznych) wydaje się niezwykle pożyteczna.

Metody pracy

Wykład – konwersatorium z odsyłaniem do literatury, z możliwością dyskutowania kwestii wzbudzających wątpliwości słuchaczy.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.