Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Nauki humanistyczne

Historia prawa starożytnej Mezopotamii, czyli narodziny i rozwój najstarszego systemu prawnego na świecie

Prowadzący: dr Radosław Tarasewicz


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 280,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 1.02.2017
Zamknięcie zapisów: 20.02.2017
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. czwartek 23.03.2017 16:45 - 20:00
2. czwartek 30.03.2017 16:45 - 20:00
3. czwartek 6.04.2017 16:45 - 20:00
4. czwartek 20.04.2017 16:45 - 20:00
5. czwartek 11.05.2017 16:45 - 20:00
6. czwartek 18.05.2017 16:45 - 20:00
7. czwartek 15.06.2017 16:45 - 20:00
8. czwartek 22.06.2017 16:45 - 18:15

Wydział Historyczny
ul. Umultowska 89d; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Cele kursu

Celem jest przedstawienie systemu prawnego, jaki obowiązywał na terenie starożytnej Mezopotamii w okresie od 3 do 1 tysiąclecia przed Chrystusem

Tematyka kursu

W ramach kursu szeroko realizowane będą trzy tematy. Pierwszy temat obejmuje charakterystykę i analizę wszystkich kategorii dokumentów i inskrypcji, które stanowią źródło poznania starożytnego systemu prawnego. Drugi temat związany jest z przedstawieniem wszystkich instytucji, które tworzyły albo egzekwowały zasady prawa. Trzeci temat to charakterystyka starożytnego systemu prawnego, w oparciu o współczesne kategorie prawa, jak prawo cywilne, karne, itp.

Efekty kształcenia

Uczestnik kursu uzyska pełną wiedzę na temat najstarszych zabytków prawa oraz instytucji, które to prawo tworzyły i wykonywały. Ponadto, uczestnik uzyska wiedzę na temat najstarszego systemu prawnego na świecie oraz zasad jego funkcjonowania w najstarszych systemach społecznych.

Metody pracy

Wykład. Praca na tekście oryginalnych dokumentów i inskrypcji zapisanych pismem klinowym.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny