Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Ukraina - kursy

Historia Ukrainy w XX-XXI wieku

Prowadzący: prof. UAM dr hab. Marek Figura


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 160,00 zł


Forma zajęć: wykłady


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 13.04.2022
Zamknięcie zapisów: 26.04.2022
Min. liczba uczestników: 25
Limit miejsc: 50

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 4.05.2022 17:00 - 18:30
2. środa 18.05.2022 17:00 - 18:30
3. środa 25.05.2022 17:00 - 18:30
4. środa 1.06.2022 17:00 - 18:30
5. środa 8.06.2022 17:00 - 18:30
6. środa 15.06.2022 17:00 - 18:30
7. środa 22.06.2022 17:00 - 19:15

Wydział Historii
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7; 61-614 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

 

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z dziejami Ukrainy od początku XX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem tych elementów procesu dziejowego, które doprowadziły do wykształcenia się różnic kulturowych, etnicznych, językowych, religijnych i politycznych współczesnej niepodległej Ukrainy i nadal rzutują na sytuację tego państwa i jego miejsce w regionie i świecie w oraz rolę w stosunkach międzynarodowych. Wykład kładzie nacisk na węzłowe zagadnienia najnowszej historii ziem ukraińskich koncentrując się na ukraińskich dążeniach niepodległościowych i kolejnych próbach zbudowania własnej państwowości.

Tematyka kursu

 1. Ziemie ukraińskie i ich mieszkańcy w granicach Imperium Rosyjskiego i Austro-Węgier w XIX wieku.
 2. Ukraińskie odrodzenie narodowe i rozwój ukraińskiego ruchu narodowego do wybuchu I wojny światowej.
 3. I wojna światowa i jej skutki dla Ukrainy.
 4. Walka o niepodległość: ukraińska rewolucja narodowa na Ukrainie Naddnieprzańskiej:

a/ powstanie Ukraińskiej Centralnej Rady

b/ proklamowanie Ukraińskiej Republiki Ludowej

c/ walki z bolszewikami

d/ niemiecka okupacja i hetmanat Pawła Skoropadskiego

e/ Dyrektoriat

 1. Utworzenie Zachodnioukraińskiej Republiki Ludowej i wojna polsko-ukraińska o Galicję Wschodnią.
 2. Upadek Ukraińskiej Republiki Ludowej i powstanie Ukrainy Radzieckiej.
 3. Ukraińska SRR w okresie międzywojennym.
 4. Ukraińcy w Polsce, Czechosłowacji i Rumunii.
 5. Zjednoczenie ziem ukraińskich i sowietyzacja Ukrainy Zachodniej w latach 1939-1941.
 6. Ukraina i Ukraińcy w II wojnie światowej po 22 06 1941, okupacja niemiecka i działalność OUN i UPA.
 7. Ukraina Radziecka w latach 1945-1985, ostatnie lata stalinizmu, odrodzenie ukrainizacji, represje, ruch dysydencki.
 8. Pierestrojka  na Ukrainie, Czarnobyl i jego skutki, powstanie Ruchu i jego działalność.
 9. Niepodległa Ukraina

a/ ogłoszenie niepodległości i pierwsze wybory prezydenckie

b/ prezydentura L. Krawczuka 1991-1994

c/ prezydentura L. Kuczmy 1994-2004

d/ pomarańczowa rewolucja i jej konsekwencje

 1. Ukraina po pomarańczowej rewolucji

a/ prezydentura Wiktora Juszczenki 2005-2010

b/ rozłam w obozie pomarańczowym i wybory prezydenckie 2010

c/ prezydentura Wiktora Janukowycza 2010-2014.

d/ Euromajdan i obalenie Janukowycza

e/ konflikt z Rosją, utrata Krymu, wojna w Donbasie

 1. Prezydentura Petra Poroszenki 2014-2019.

Wybory prezydenckie 2019 r. zwycięstwo Wołodymyra Zełenskiego i partii Sługa Narodu

Efekty uczenia się

Po zakończeniu przedmiotu student zna terminologię z zakresu historii i historiografii Ukrainy, posiada wiedzę na temat historii systemów politycznych i ekonomicznych w Europie Wschodniej, dostrzega historyczne współzależności między państwami regionu, zna i rozumie podstawy tożsamości historycznej Ukrainy, rozumie wpływ historii na jej współczesną rzeczywistość, wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje dotyczące historii Ukrainy w zasobach informacji pisanych i elektronicznych;

Metody pracy

wykłady


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny