Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Biologia i nauki ścisłe

Historia założeń ogrodowych

Prowadzący: dr inż. Agnieszka Targońska


Liczba godzin: 15


Cena kursu: 260,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 8.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 31.03.2021 17:00 - 18:30
2. środa 14.04.2021 17:00 - 18:30
3. środa 28.04.2021 17:00 - 18:30
4. środa 12.05.2021 17:00 - 18:30
5. środa 26.05.2021 17:00 - 18:30
6. środa 9.06.2021 17:00 - 18:30
7. środa 23.06.2021 17:00 - 19:15

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Zapoznanie uczestników kursu ze stylami kształtowania parków i ogrodów w różnych okresach historycznych oraz przekazanie podstawowych wiadomości na temat rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych.

Tematyka kursu

Różnorodność stylów ogrodowych w ujęciu historycznym. Podstawowe pojęcia z zakresu kompozycji przestrzennej parków i ogrodów.

Średniowieczne ogrody europejskie i arabskie. Ogrody Dalekiego Wschodu.

Europejskie ogrody renesansowe i barokowe.

Parki krajobrazowe XVIII – XIX wieku.

Problemy rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych.

Nowoczesne tendencje w kształtowaniu ogrodów i krajobrazu.

Efekty kształcenia

Umiejętność rozpoznawania podstawowych stylów parków i ogrodów.

Umiejętność nazywania i charakteryzowania poszczególnych elementów ogrodów historycznych.

Rozumienie kulturowych uwarunkowań kształtowania nowożytnych ogrodów historycznych i współczesnych

Wiedza na temat podstawowych zasad konserwacji i rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych

Metody pracy

Zajęcia będą prowadzone on-line. Przekazywane informacje będą bogato ilustrowane mapami i zdjęciami ukazującymi zarówno całościową kompozycję przestrzenną, jaki i poszczególne charakterystyczne elementy wyposażenia ogrodów. Zaprezentowane zostaną światowe, europejskie i polskie przykładów parków charakterystycznych dla  poszczególnych stylów i okresów historycznych. Tematykę poszerzą wiadomości na temat rewaloryzacji zabytkowych założeń ogrodowych.

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (9h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin pisemny

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów