Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Hiszpański biznesowy. Poziom A1 plus-A2

Prowadzący: dr Leonor Sagermann Bustinza


Liczba godzin: 24


Cena kursu: 380,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 22.02.2021
Zamknięcie zapisów: 15.03.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 30.03.2021 16:00 - 17:30
2. wtorek 6.04.2021 16:00 - 17:30
3. wtorek 13.04.2021 16:00 - 17:30
4. wtorek 20.04.2021 16:00 - 17:30
5. wtorek 27.04.2021 16:00 - 17:30
6. wtorek 4.05.2021 16:00 - 17:30
7. wtorek 11.05.2021 16:00 - 17:30
8. wtorek 18.05.2021 16:00 - 17:30
9. wtorek 25.05.2021 16:00 - 17:30
10. wtorek 8.06.2021 16:00 - 17:30
11. wtorek 15.06.2021 16:00 - 17:30
12. wtorek 22.06.2021 16:00 - 17:30

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie i doskonalenie kompetencji z zakresu języka mówionego z naciskiem za tematy związane z pracą zawodową oraz rozumienia wypowiedzi ustnych użytkowników języka hiszpańskiego w jego różnych wariantach (Hiszpania, kraje Am. Łacińskiej). W ramach zajęć będą podejmowane również zagadnienia gramatyczne poziomu A1+/A2.

Punktem wyjścia jest powtórka na poziomie A1+/A2, aby uczestnicy mogli przygotować się do przejścia na kolejny poziom.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą powtórzyć punktowo materiał z poziomu A1+, aby uzyskać większą swobodę w wypowiedzi oraz poznać i pracować nad elementami poziomu A2.

Tematyka kursu

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE:

Rozmowy telefoniczne związane z komunikacją między firmami, ustalanie spotkań biznesowych, zaproszenia w kontekście zawodowym, wyjazdy firmowe, kolacje biznesowe.

 

 ZAGADNIENIA JĘZYKOWE:

Czas teraźniejszy (czasowniki zwrotne i nieregularne); czas przeszły: pretérito perfecto; struktura tener que + infinitivo; wyrażenia określające częstotliwość, kolejność działań; wyrażenia wykorzystywane do zapraszania lub składania propozycji; konektory: debido a, porque, por eso, pero, sin embargo itp.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- potrafi się wypowiadać na wybrane tematy związane z kontekstem pracy w firmie.

- rozumie i korzysta ze słownictwa związanego z pracą w firmie.

-potrafi prowadzić rozmowy dotyczące własnej agendy zawodowej, spotkań biznesowych, akceptować/odrzucać propozycje, wyrażać własne upodobania kulinarne/żywieniowe oraz spotkań służbowych.

-potrafi wypowiadać się na temat wydarzeń z przeszłości, omawiać wyniki związane z działalnością firmy.

- coraz lepiej rozumie materiały autentyczne.

- potrafi wypowiadać się: prowadzić dyskusję, wyrazić własne opinie na tematy realizowane w czasie kursu

Metody pracy

Praca indywidualna, w parach, w grupach, z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (14h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny