Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe (zajęcia prowadzone zdalnie)

Hiszpański biznesowy. Poziom A1 plus-A2

Prowadzący: dr Leonor Sagermann Bustinza


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 3.12.2021
Zamknięcie zapisów: 31.12.2021
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 26.01.2022 16:45 - 19:00
2. środa 2.02.2022 16:45 - 19:00
3. środa 9.02.2022 16:45 - 19:00
4. środa 23.02.2022 16:45 - 19:00
5. środa 2.03.2022 16:45 - 19:00
6. środa 9.03.2022 16:45 - 19:00
7. środa 16.03.2022 16:45 - 19:00
8. środa 23.03.2022 16:45 - 19:00
9. środa 30.03.2022 16:45 - 19:00
10. środa 6.04.2022 16:45 - 19:00

Zajęcia prowadzone zdalnie.

Tryb zdalny z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

UWAGA!: Do kosztów kursu należy doliczyć podręcznik Socios 1 Nueva Edición. Curso de español orientado al mundo del trabajo. Libro del alumno. Wyd. Difusión.

 Wszyscy uczestnicy kursu, proszeni są o samodzielny zakup podręcznika (Socios 1 Nueva Edición). Koszt to ok. 100-110 pln. W razie pytań, zapraszam do kontaktu pod adresem: leonor@amu.edu.pl.

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie i doskonalenie kompetencji z zakresu języka mówionego z naciskiem za tematy związane z pracą zawodową oraz rozumienia wypowiedzi ustnych użytkowników języka hiszpańskiego w jego różnych wariantach (Hiszpania, kraje Am. Łacińskiej). W ramach zajęć będą podejmowane również zagadnienia gramatyczne poziomu A1+/A2.

Punktem wyjścia jest powtórka na poziomie A1+/A2, aby uczestnicy mogli przygotować się do przejścia na kolejny poziom.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą powtórzyć punktowo materiał z poziomu A1+, aby uzyskać większą swobodę w wypowiedzi oraz poznać i pracować nad elementami poziomu A2.

Tematyka kursu

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE:

Rozmowy telefoniczne związane z komunikacją między firmami, ustalanie spotkań biznesowych, zaproszenia w kontekście zawodowym, wyjazdy firmowe, kolacje biznesowe.

 

 ZAGADNIENIA JĘZYKOWE:

Czas teraźniejszy (czasowniki zwrotne i nieregularne); czas przeszły: pretérito perfecto; struktura tener que + infinitivo; wyrażenia określające częstotliwość, kolejność działań; wyrażenia wykorzystywane do zapraszania lub składania propozycji; konektory: debido a, porque, por eso, pero, sin embargo itp.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- potrafi się wypowiadać na wybrane tematy związane z kontekstem pracy w firmie.

- rozumie i korzysta ze słownictwa związanego z pracą w firmie.

-potrafi prowadzić rozmowy dotyczące własnej agendy zawodowej, spotkań biznesowych, akceptować/odrzucać propozycje, wyrażać własne upodobania kulinarne/żywieniowe oraz spotkań służbowych.

-potrafi wypowiadać się na temat wydarzeń z przeszłości, omawiać wyniki związane z działalnością firmy.

- coraz lepiej rozumie materiały autentyczne.

- potrafi wypowiadać się: prowadzić dyskusję, wyrazić własne opinie na tematy realizowane w czasie kursu

Metody pracy

Praca indywidualna, w parach, w grupach, z wykorzystaniem materiałów audiowizualnych.

 

 


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny