Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Hiszpański komunikatywny- poziom A2 plus-B1

Prowadzący: dr Leonor Sagermann Bustinza


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 495,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 2.12.2022
Zamknięcie zapisów: 20.12.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 21.02.2023 17:45 - 19:15
2. wtorek 28.02.2023 17:45 - 19:15
3. wtorek 7.03.2023 17:45 - 19:15
4. wtorek 14.03.2023 17:45 - 19:15
5. wtorek 21.03.2023 17:45 - 19:15
6. wtorek 28.03.2023 17:45 - 19:15
7. wtorek 4.04.2023 17:45 - 19:15
8. wtorek 11.04.2023 17:45 - 19:15
9. wtorek 18.04.2023 17:45 - 19:15
10. wtorek 25.04.2023 17:45 - 19:15
11. wtorek 9.05.2023 17:45 - 19:15
12. wtorek 16.05.2023 17:45 - 19:15
13. wtorek 23.05.2023 17:45 - 19:15
14. wtorek 30.05.2023 17:45 - 19:15
15. wtorek 6.06.2023 17:45 - 19:15

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie i doskonalenie kompetencji z zakresu języka mówionego z naciskiem za tematy związane z życiem codziennym oraz rozumienia wypowiedzi ustnych użytkowników języka hiszpańskiego w jego różnych wariantach (Hiszpania, kraje Am. Łacińskiej). W ramach zajęć będą podejmowane również zagadnienia gramatyczne poziomu A2+/B1.

Punktem wyjścia jest powtórka na poziomie A2/A2+, aby uczestnicy mogli przygotować się do przejścia na kolejny poziom.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą powtórzyć materiał z poziomu A2, aby uzyskać swobodę w wypowiedzi oraz poznać i pracować nad elementami poziomu B1.

Tematyka kursu

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE:

Życie codzienne, poznawanie nowych osób (kontekst formalny), zakupy, umawianie się z kimś, wymiana informacji na temat wydarzeń z przeszłości, wyrażanie oczekiwań, składanie życzeń.

 

 ZAGADNIENIA JĘZYKOWE:

Czas teraźniejszy (czasowniki zwrotne i nieregularne), czasy przeszłe: pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto; tryb łączący presente de subjuntivo.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- potrafi się wypowiadać na różnorodne tematy związane z kontekstem życia codziennego.

- rozumie i korzysta ze słownictwa związanego z uzyskaniem  potrzebnych informacji na temat drugiej osoby, by poruszać się po mieście, robić zakupy, umówić się z kimś, opowiedzieć o wydarzeniach przeszłych, wyrażać oczekiwania, składać życzenia.

- potrafi prowadzić rozmowy dotyczące m. in. umówienia się na spotkania towarzyskie, realizację zakupów, dokonanie rezerwacji.

- jest przygotowany do dyskusji m. in. na tematy związane z uzyskaniem informacji dotyczących drugiej osoby, szczegółów usługi.

- coraz lepiej rozumie materiały autentyczne.

- potrafi wypowiadać się: prowadzić dyskusję, wyrazić własne opinie na tematy realizowane w czasie kursu.

Metody pracy

Praca w parach, w grupach, wykorzystanie materiałów audiowizualnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów