Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Hiszpański komunikatywny- poziom A2 plus-B1

Prowadzący: dr Leonor Sagermann Bustinza


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 18.03.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs
zostały zakończone.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 30.03.2022 19:30 - 21:00
2. środa 6.04.2022 19:30 - 21:00
3. środa 13.04.2022 19:30 - 21:00
4. środa 20.04.2022 19:30 - 21:00
5. środa 27.04.2022 19:30 - 21:00
6. środa 4.05.2022 19:30 - 21:00
7. środa 11.05.2022 19:30 - 21:00
8. środa 18.05.2022 19:30 - 21:00
9. środa 25.05.2022 19:30 - 21:00
10. środa 1.06.2022 19:30 - 21:00
11. środa 8.06.2022 19:30 - 21:00
12. środa 15.06.2022 19:30 - 21:00
13. środa 22.06.2022 19:30 - 21:00
14. środa 29.06.2022 19:30 - 21:00
15. środa 6.07.2022 19:30 - 21:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie i doskonalenie kompetencji z zakresu języka mówionego z naciskiem za tematy związane z życiem codziennym oraz rozumienia wypowiedzi ustnych użytkowników języka hiszpańskiego w jego różnych wariantach (Hiszpania, kraje Am. Łacińskiej). W ramach zajęć będą podejmowane również zagadnienia gramatyczne poziomu A2+/B1.

Punktem wyjścia jest powtórka na poziomie A2/A2+, aby uczestnicy mogli przygotować się do przejścia na kolejny poziom.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą powtórzyć materiał z poziomu A2, aby uzyskać swobodę w wypowiedzi oraz poznać i pracować nad elementami poziomu B1.

Tematyka kursu

AGADNIENIA KOMUNIKACYJNE:

Życie codzienne, poznawanie nowych osób (kontekst formalny), zakupy, umawianie się z kimś, wymiana informacji na temat wydarzeń z przeszłości, wyrażanie oczekiwań, składanie życzeń.

 

 ZAGADNIENIA JĘZYKOWE:

Czas teraźniejszy (czasowniki zwrotne i nieregularne), czasy przeszłe: pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito imperfecto, pretérito pluscuamperfecto; tryb łączący presente de subjuntivo.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- potrafi się wypowiadać na różnorodne tematy związane z kontekstem życia codziennego.

- rozumie i korzysta ze słownictwa związanego z uzyskaniem  potrzebnych informacji na temat drugiej osoby, by poruszać się po mieście, robić zakupy, umówić się z kimś, opowiedzieć o wydarzeniach przeszłych, wyrażać oczekiwania, składać życzenia.

- potrafi prowadzić rozmowy dotyczące m. in. umówienia się na spotkania towarzyskie, realizację zakupów, dokonanie rezerwacji.

- jest przygotowany do dyskusji m. in. na tematy związane z uzyskaniem informacji dotyczących drugiej osoby, szczegółów usługi.

- coraz lepiej rozumie materiały autentyczne.

- potrafi wypowiadać się: prowadzić dyskusję, wyrazić własne opinie na tematy realizowane w czasie kursu.

Metody pracy

Praca w parach, w grupach, wykorzystanie materiałów audiowizualnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.