Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe [kursy zdalne]

Hiszpański komunikatywny- poziom A2 plus-B1 (kontynuacja)

Prowadzący: dr Leonor Sagermann Bustinza


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 530,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 15.09.2023
Zamknięcie zapisów: 3.10.2023
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Informacja:

musisz być zalogowany aby móc dokonać zapisu na kurs.

Zaloguj się lub Utwórz konto

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. środa 18.10.2023 21:00 - 22:30
2. środa 25.10.2023 21:00 - 22:30
3. środa 22.11.2023 21:00 - 22:30
4. środa 29.11.2023 21:00 - 22:30
5. piątek 1.12.2023 21:00 - 22:30
6. środa 6.12.2023 21:00 - 22:30
7. piątek 8.12.2023 21:00 - 22:30
8. środa 13.12.2023 21:00 - 22:30
9. środa 20.12.2023 21:00 - 22:30
10. środa 27.12.2023 21:00 - 22:30
11. środa 3.01.2024 21:00 - 22:30
12. piątek 5.01.2024 21:00 - 22:30
13. środa 10.01.2024 21:00 - 22:30
14. środa 17.01.2024 21:00 - 22:30
15. środa 24.01.2024 21:00 - 22:30

Informacje dotyczące programu kursu

Informacja dotycząca oznaczeń poziomu kursów językowych znajduje się w zakładce FAQ.

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie i doskonalenie kompetencji z zakresu języka mówionego z naciskiem za tematy związane z życiem codziennym oraz rozumienia wypowiedzi ustnych użytkowników języka hiszpańskiego w jego różnych wariantach (Hiszpania, kraje Am. Łacińskiej). W ramach zajęć będą podejmowane również zagadnienia gramatyczne poziomu A2+/B1.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą powtórzyć materiał z poziomu A2, aby uzyskać swobodę w wypowiedzi oraz poznać i pracować nad elementami poziomu B1.

Jest to kontynuacja kursu z roku akademickiego 2022/23, ale odnajdą się w nim również osoby, które chcą wrócić do języka hiszpańskiego, by odzyskać swobodę wypowiedzi i powtórzyć wybrane zagadnienia gramatyczne i komunikacyjne.

Tematyka kursu

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE:

Wybrane aspekty życia codziennego, relacje międzyludzkie, stan zdrowia, udzielanie instrukcji, porad, poszukiwanie mieszkania, życie w mieście lub na wsi; wybrane tematy związane z kulturą krajów hiszpańskiego obszaru językowego

 

 ZAGADNIENIA JĘZYKOWE:

Czas teraźniejszy (czasowniki zwrotne i nieregularne), czasy przeszłe: pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito imperfecto; tryb rozkazujący; tryb łączący presente de subjuntivo.

Efekty kształcenia

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- potrafi się wypowiadać na różnorodne tematy związane z kontekstem życia codziennego.

- rozumie i korzysta ze słownictwa związanego z opisem cech osobowości oraz samopoczucia drugiej osoby,  opisem, do czego służą różne urządzenia, przedmioty, wyrażeniem swojego samopoczucie i stanu zdrowia.

- potrafi prowadzić rozmowy dotyczące m.in. wyrażenia niezadowolenia z zastanej sytuacji, zachowania osób, wyrażenia opinii na temat relacji międzyludzkich. Potrafi udzielić informacji, przekazać instrukcje związane z działaniem urządzeń oraz związane z samopoczuciem i stanem zdrowia.

- jest przygotowany do dyskusji m.in. na tematy związane z uzyskaniem informacji dotyczących zdrowia drugiej osoby, szczegółów usługi, zalet i wad związanych z mieszkaniem w mieście i poza nim.

- coraz lepiej rozumie materiały autentyczne.

- potrafi wypowiadać się: prowadzić dyskusję, wyrazić własne opinie na tematy realizowane w czasie kursu.

Metody pracy

Praca w parach, w grupach, wykorzystanie materiałów audiowizualnych.


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.

Schemat postępowania

1. Rejestracja w Systemie Uniwersytetu Otwartego UAM

Swoją aktywność na Uniwersytecie Otwartym UAM rozpoczniesz od utworzenia konta Słuchacza. Takie konto pozwoli Tobie na dokonanie rejestracji na wybrane kursy, a później na śledzenie swojej aktywności w ramach kursu (dostęp do materiałów, sprawdzanie swoich obecności, itp.).

2. Dokonanie zapisu na wybrany kurs

Po zalogowaniu do Systemu Uniwersytetu Otwartego możesz dokonać rejestracji na te kursy, na których będą aktualnie otwarte zapisy. Pamiętaj, że o przyjęciu na dany kurs decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku gdy na kursie zapisanych jest więcej kandydatów niż przewidywany limit miejsc możesz dokonać rejestracji na listę rezerwową.

3. Oczekiwanie na informację o uruchomieniu kursu

Po zakończeniu zapisów, w oparciu o liczbę zapisanych kandydatów, podejmowana jest decyzja o uruchomieniu lub nieuruchomieniu kursu.

4. Opłacenie kursu

Kandydaci zapisani na listę podstawową otrzymują informację o konieczności opłacenia kursu. Termin na dokonanie tej czynności wynosi 4 dni kalendarzowe. Dokonanie wpłaty odbywa się poprzez konto Słuchacza. W przypadku nieopłacenia kursu w terminie zapis na kurs jest anulowany, a miejsce zostaje zwolnione kolejnej osobie z listy rezerwowej.


Dodatkowe informacje

  • Przyjmowanie na kurs następuje zgodnie z kolejnością zgłoszeń.
  • W bazie FAQ znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
  • Regulamin kursów