Nagłówek Uniwersytetu Otwartego UAM

Kursy językowe

Hiszpański komunikatywny poziom A2 plus- B1 (kontynuacja)

Prowadzący: dr Leonor Sagermann Bustinza


Liczba godzin: 30


Cena kursu: 460,00 zł


Forma zajęć: laboratorium


Język: polski/ hiszpański


Udostępnij

Podstawowe informacje

Informacje o zapisach
Rozpoczęcie zapisów: 25.02.2022
Zamknięcie zapisów: 8.03.2022
Min. liczba uczestników: 12
Limit miejsc: 17

Zapisy na ten kurs zostały odwołane.
Kurs nie został uruchomiony.

Terminy i miejsca zajęć

Lp. Data Godzina
1. wtorek 26.04.2022 16:45 - 19:00
2. wtorek 10.05.2022 16:45 - 19:00
3. wtorek 17.05.2022 16:45 - 19:00
4. wtorek 24.05.2022 16:45 - 19:00
5. wtorek 31.05.2022 16:45 - 19:00
6. wtorek 7.06.2022 16:45 - 19:00
7. wtorek 14.06.2022 16:45 - 19:00
8. wtorek 21.06.2022 16:45 - 19:00
9. wtorek 28.06.2022 16:45 - 19:00
10. wtorek 5.07.2022 16:45 - 19:00

Wydział Neofilologii
al. Niepodległości 4; 61-874 Poznań

Informacje dotyczące programu kursu

Kurs odbywać się będzie w formie zdalnej.

 

Cele kursu

Kurs ma na celu poszerzenie i doskonalenie kompetencji z zakresu języka mówionego z naciskiem za tematy związane z życiem codziennym oraz rozumienia wypowiedzi ustnych użytkowników języka hiszpańskiego w jego różnych wariantach (Hiszpania, kraje Am. Łacińskiej). W ramach zajęć będą podejmowane również zagadnienia gramatyczne poziomu A2+/B1.

Kurs jest przeznaczony dla osób, które chcą powtórzyć materiał z poziomu A2, aby uzyskać swobodę w wypowiedzi oraz poznać i pracować nad elementami poziomu B1.

Jest to kontynuacja kursu z II trymestru, ale odnajdą się w nim również osoby, które chcą wrócić do języka hiszpańskiego, by odzyskać swobodę wypowiedzi i powtórzyć wybrane zagadnienia gramatyczne i komunikacyjne.

Tematyka kursu

ZAGADNIENIA KOMUNIKACYJNE:

Wybrane aspekty życia codziennego, relacje międzyludzkie, stan zdrowia, udzielanie instrukcji, porad, poszukiwanie mieszkania, życie w mieście lub na wsi; wybrane tematy związane z kulturą krajów hiszpańskiego obszaru językowego

 

 ZAGADNIENIA JĘZYKOWE:

Czas teraźniejszy (czasowniki zwrotne i nieregularne), czasy przeszłe: pretérito perfecto, pretérito indefinido, pretérito imperfecto; tryb rozkazujący; tryb łączący presente de subjuntivo.

Efekty uczenia się

Po zakończeniu kursu słuchacz:

- potrafi się wypowiadać na różnorodne tematy związane z kontekstem życia codziennego.

- rozumie i korzysta ze słownictwa związanego z opisem cech osobowości oraz samopoczucia drugiej osoby,  opisem do czego służą różne urządzenia, przedmioty, wyrażeniem swojego samopoczucie i stanu zdrowia.

- potrafi prowadzić rozmowy dotyczące m. in. wyrażenia niezadowolenia z zastanej sytuacji, zachowania osób, wyrażenia opinii na temat relacji międzyludzkich. Potrafi udzielić informacji, przekazać instrukcje związane z działaniem urządzeń oraz związane z samopoczuciem i stanem zdrowia.

- jest przygotowany do dyskusji m. in. na tematy związane z uzyskaniem informacji dotyczących zdrowia drugiej osoby, szczegółów usługi, zalet i wad związanych z mieszkaniem w mieście i poza nim.

- coraz lepiej rozumie materiały autentyczne.

- potrafi wypowiadać się: prowadzić dyskusję, wyrazić własne opinie na tematy realizowane w czasie kursu.

Metody pracy

Praca w parach, w grupach, wykorzystanie materiałów audiowizualnych


Informacje o egzaminie

Informacja:
egzamin nie jest obowiązkowy - jest przeznaczony dla słuchaczy, którzy chcą otrzymać Świadectwo Ukończenia Kursu. Warunkiem podejścia do egzaminu jest uczestniczenie w co najmniej 60% zajęć (18h) oraz terminowe dokonanie płatności za egzamin.

Cena egzaminu: 100,00 zł

Egzamin ustny.